Novoročný koncert v Galante, k 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

thumbnail

Galanta, 10. 1. 2017

Dňa 10. januára 2016 o 17. hod sa stretli národne uvedomelí matičiari, sympatizanti a občania, aby si dôstojne pripomenuli 24. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Dom Matice slovenskej v Galante založil tradíciu, ktorá sa osvedčila. Na novoročných koncertoch sa za roky organizovania vystriedali orchestre ľudových nástrojov, heligonkári, operní speváci, komorné zoskupenia. Tento rok prijala pozvanie malá dychová kapela z Bánova, pod názvom Kesanka.
Desiati členovia, z toho traja speváci potešili divákov svojim spevom, hovoreným slovom aj humorom. Ako býva dobrým zvykom vo svojom hodinovom koncerte rozospievali a roztlieskali celú sálu. Po skončení koncertu sa všetci účastníci zišli vo vestibule Domu MS, aby si spoločným prípitkom pripomenuli dlhé desaťročia boja slovenských dejateľov za nezávislosť Slovenska.
Všetci účastníci si pozreli aj aktuálnu výstavu insitných umelcov z Padiny, Kovačice a spojili príjemné s užitočným.
Nám nezostáva nič iné, ako popriať Slovenskej republiky aby do prvého štvrťstoročia vykročila správnym krokom, zaželať pokoj a mier všetkým obyvateľom Slovenska.
Moje osobné želanie je, aby mal každý kto chce pracovať našiel prácu. Tá práca by mala byť zaplatená tak, aby mohol slušne žiť. Aby sa všetci obyvatelia mohli cítiť doma na Slovensku dobre a bezpečne.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia