Novoročný stolnotenisový turnaj začal kalendár podujatí roku 2017

thumbnail

Nitra, 5. 1. 2017

Každoročný stolnotenisový turnaj pri príležitosti Výročia vzniku Slovenskej republiky napísal už svoj 14. ročník. Turnaj sa konal v piatok 5. januára od deviatej hodiny a už tradične na ňom organizátorsky a rozhodcovsky podieľali manželia Koprdovci. Úvodného slova sa ujal PaedDr. Jarolím Koprda, CSc., nielen rozhodca ale aj historik, ktorý vo svojej reči privítal všetkých zúčastnených a pripomenul im veľký význam Výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa turnaj konal za hojnej účasti športových nadšencov vo všetkých súťažných kategóriách – juniori do 18 rokov, seniori od 18 do 65 rokov a seniori nad 65 rokov. Najviac súťažiacich bolo v kategórii seniori nad 65 rokov, ktorá je dlhodobo konkurenčne najsilnejšia, ale potešil aj nárast počtu súťažiacich v kategórii juniorov do 18 rokov. Turnaj trval celé doobedie a k vyhláseniu výsledkov prišlo až v poobedňajších hodinách. Ocenenia sa udeľovali prvým trom najlepším v každej kategórii, ktorí dostali pamätné diplomy, medaile a vecné ceny (knižné publikácie vydané Maticou slovenskou). Najlepší z každej kategórie si okrem toho odniesol aj trofej pre víťaza. Celé podujatie sa nieslo v priateľskom duchu a veselej atmosfére. Veríme, že všetkým súťažiacim sa u nás páčilo a potešia nás svojou účasťou aj v budúcnosti. Ďakujeme všetkým zúčastnením za pomoc a podporu, srdečne blahoželáme víťazom a už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné športové podujatie!

Mgr. Laura Illešová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia