Novozámčania si ctia cyrilometodské tradície


//Novozámčania si ctia cyrilometodské tradície

Každý rok si dňa 5. júla rôznymi podujatiami pripomíname výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu. Nie je tomu inak ani v tomto roku.

Dielo a život solúnskych bratov si dodnes vážime, hľadíme naň s úctou a vďakou. Do vienka nám zverili národnú kultúru, ktorú si ctíme a dodržiavame, vedieme k nej i mladú generáciu.

A preto sa v podvečerných hodinách (4. 7. 2018) na Námestí františkánov v Nových Zámkoch zišlo niekoľko desiatok obyvateľov a návštevníkov mesta, aby si pri súsoší sv. Cyrila a sv. Metoda pripomenuli 1 155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie ženského vokálneho súboru Enthea. Život a dielo sv. Cyrila a Metoda a ich vplyv na históriu spoločnosti vo svojom slávnostnom prejave sprístupnil viceprimátor Mesta Nové Zámky Lukáš Štefánik. Účastníci podujatia si vypočuli aj úryvok z Proglasu v podaní Rastislava Červeného. Slávnosti kladenia vencov predchádzala sv. omša vo Františkánskom kostole.
Za NR SR sa podujatia zúčastnila poslankyňa Eva Smolíková. Na spomienkovej slávnosti, ktorú zorganizovalo Mesto Nové Zámky a MO Matice slovenskej, sa zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva. V najbližšom období čaká Novozámčanov ďalšia slávnostná udalosť. Bude ňou odhalenie sochy pápeža Jána Pavla II. pred Farským kostolom Povýšenia sv. Kríža na Hlavnom námestí.

Text a foto: Helena Rusnáková

2018-07-11T10:13:23+00:0011 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X