O Matičnú stolnotenisovú ligu je čoraz väčší záujem


//O Matičnú stolnotenisovú ligu je čoraz väčší záujem

Matičiari z okresu Nitra sú známi svojou vzájomnou častou spoluprácou. Dôkazom toho sú aj podujatia, ktoré vytvárajú priestor práve na spoločné stretnutia jednotlivých členov, ale aj prípravu viacerých spoločných podujatí v rámci okresu. Matičná stolnotenisová liga je jedným z takýchto podujatí. Dňa 15. júna sa konal 3. ročník Matičnej stolnotenisovej ligy o Pohár Matice slovenskej, ktorej hlavným organizátorom je Športový odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre. Tretím turnajom sa ukončila liga prvého polroka, ktorá bude pokračovať  septrembrovými turnajmi. Ani horúce počasie neodradilo hráčov od zápolenia za zelenými stolmi. Spolu 45 hráčov reprezentovalo stabilné matičné tímy z Nitry, Nitry-Klokočiny, Nitry-Chrenovej, Ivanky pri Nitre, Janíkoviec a Lehoty. Sme radi, že matičná liga sa rozrastá aj mimo okres Nitra a opäť sa na súťaži zúčastnili aj zástupcovia Miestnych odborov MS z Nededu, Diakoviec a Veľkých Loviec, ale aj z mimomatičnej verejnosti z obcí Branč a Rastislavice.

V súťažnej kategórii deti bol najúspešnejší Sebastián Škandík (Rastislavice), druhé miesto získal Peter Múka (Ivanka pri Nitre) a na treťom mieste úspešne skončil Lukáš Zabák (Lehota). V kategórii ženy sa víťazkou stala Jarmila Sieglová (Nitra), ostatné dve víťazné priečky obsadili Andrea Valchoňová (Nitra) a Silvia Danišová (Branč). V kategórii Muži do 50 rokov si vedúce postavenie vybojoval Ján Klempa (Ivanka pri Nitre), ostatné dve víťazné miesta patria Milanovi Plauchovi ( Ivanka pri Nitre) a Pavlovi Škrovánkovi (Diakovce). V kategórii muži 50-60 rokov svoju víťaznú pozíciu z predchádzajúceho turnaja obhájil Marián Račko (Ivanka pri Nitre), tesne za ním skončil Vladimír Bezák (Nitra-Chrenová) a tretie miesto patrilo Jaroslavovi Hrubému (Nitra-Chrenová). V poslednej kategórii Muži nad 60 rokov získal prvé miesto stabilný úspešný hráč Ivan Vlčko (Nitra), druhé miesto obhájil Ľubomír Švancara (Nitra-Klokočina) a tretie miesto získal Jarolím Koprda (Nitra).

Za pomoc pri organizácii podujatia zvlášť ďakujeme predsedovi Športového odboru MS Ľubomírovi Kleštincovi a našim matičiarom Gabike Hroššovej, Gitke a Mariánovi Račkovým, Milanovi Plauchovi, Marte Lipčeyovej a Nikole Rechtorisovej.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Matice slovenskej a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Autori fotografií: M. Račková, G. Hroššová, N. Rechtorisová

Kategória Muži na 60. rokov

Kategória Muži na 60. rokov

Kategória Deti

Kategória Deti

 G. Hroššová 2: Katefória Muži do 50. rokov

foto: G. Hroššová: Kategória Muži do 50. rokov

fotoG. Hroššová: Kategória Ženy

foto: G. Hroššová: Kategória Ženy

2019-06-18T14:58:54+00:0018 júna 2019 |Nitriansky kraj|
X