O stolný tenis je na školách záujem

thumbnail

Nitra, 14.9.2017

V septembri si pripomíname dôležitý medzník histórie našej Slovenskej republiky, ktorá čoskoro oslávi svoje štvrťstoročie. Nedávne oslavy Dňa ústavy Slovenskej republiky sme považovali za dôležité sprostredkovať aj deťom školského veku. Populárny stolnotenisový turnaj, ktorý Dom Matice slovenskej v Nitre každoročne organizoval k výročiu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bol presunutý na začiatok školského roka. Spolu s koordinátorom nového projektu Jarolímom Koprdom – Stolný tenis do škôl realizovaného na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sme začali novú tradíciu tejto súťaže. Aj napriek zložitým organizačným začiatkom na jednotlivých školách, záujem o súťaž bol pozitívny.
Podujatie otvorila riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová. Deťom bližšie objasnila zložitý proces a predchádzanie samotnému vzniku Slovenskej republiky. Vo svojom príhovore zvlášť zdôraznila, aké je dôležité vážiť si prácu, odhodlanie a obetavosť predchádzajúcich generácií, ktoré sa zaslúžili o to, aby sme mohli žiť, študovať, pracovať či tvoriť v slobodnej vlasti. Po profesionálnej stránke podujatie už tradične zastrešili Jarolím Koprda spolu s manželkou Máriou Koprdovou. V piatich súťažných kategóriách súťažilo 42 žiakov zo siedmych základných škôl a osemročných gymnázií z Nitry a Lužianok. Podporou pre deti bol nielen pedagogický dozor, ale aj obetaví rodičia. V nasledujúcich ročníkoch chceme rozšíriť hraciu plochu, zvyšovať počet hráčov k čomu veríme, že nám pomôže aj voľnočasový stolnotenisový krúžok pre deti a mládež, ktorý máme za ambíciu otvoriť v priestoroch Domu MS v Nitre v najbližších mesiacoch. Súčasťou budúcich ročníkov bude aj samostatná výstava venovaná vzniku Slovenskej republiky. Tohtoročné podujatie sa realizovalo vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGÓRIA REGISTROVANÍ HRÁČI
I.STUPEŇ CHLAPCI
1. miesto Pavol Kokavec ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra
2. miesto Martin Horečný ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra
3. miesto Lukáš Ištokovič ZŠ Benkova, Nitra
II. STUPEŇ DIEVČATÁ
1. miesto Kristína Zrubcová Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
2. miesto Emma Bakytová Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
3. miesto Nina Bobčeková ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra
II. STUPEŇ CHLAPCI
1. miesto Samuel Martinka ZŠ sv. Marka, Nitra
2. miesto Viktor Lacko ZŠ Na Hôrke, Nitra
3. miesto Simon Ištokovič ZŠ Benkova, Nitra

KATEGÓRIA NEREGISTROVANÍ HRÁČI
I.STUPEŇ DIEVČATÁ
1. miesto Miriam Jančová ZŠ Ščasného, Nitra
2. miesto Ivona Týcová ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra
3. miesto Terézia Gavorová Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
II. STUPEŇ CHLAPCI
1. miesto Miroslav Ištokovič ZŠ Benkova, Nitra
2. miesto Patrik Siegl Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
3. miesto Matej Maník ZŠ Kráľa Svätopluka