Oblastná súťaž v prednese slovenských povestí v Poprade po 21-krát


//Oblastná súťaž v prednese slovenských povestí v Poprade po 21-krát

Poprad, 23. 1. 2019

V Podtatranskej knižnici v Poprade sa uskutočnil 23. januára 2019 21. ročník obľúbenej súťaže Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa 47 žiakov ZŠ, počnúc druhým a končiac siedmym ročníkom. Organizátori, Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade, Školský úrad a Centrum voľného času v Poprade v súčinnosti na pohostinnej pôde podtatranskej knižnice vytvorili pre súťažiacich vynikajúce podmienky. Podujatie podporilo Mesto Poprad poskytnutím kníh pre víťazov a upomienkových predmetov, tiež Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Mesto Svit prispelo na občerstvenie, ako aj Eduard Markovič. Deväťčlenná porota hodnotila prednesy žiakov rozdelených do troch vekových kategórií. Poďakovanie za vynaložené úsilie patrí učiteľom, samozrejme, ich zverencom, pracovníkom knižnice, Slávke Malíkovej, Valérii Vasiľkovej, Helene Suchej, Alene Mačugovej a členom poroty. Súťaž svojou úrovňou, dlhoročnými skúsenosťami založila v podtatranskej oblasti pevnú tradíciu. Vzišli z nej víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých miestach na krajskom kole v Prešove. V roku 2018 to bola Soňa Janigová, ktorá ako prvá postúpila aj na celoslovenské kolo v Šali. Zvlášť treba vyzdvihnúť prácu učiteľov pri výbere a dramaturgii povestí. Poslúžila im výberová bibliografia povesťovej mapy Slovenska „Za pokladmi dejín“, ktorú zostavili pracovníčky knižnice. Táto súťaž je príležitosťou pre mladé talenty, ktoré sa ďalej úspešne presadzujú aj na divadelnej scéne v Poprade pod vedením Tatiany Husárovej. Tohtoročná hojná žatva talentovaných žiakov bola príležitosťou udeliť aj dve ceny pre porovnateľné prednesy. Víťazi umiestnení na prvom mieste postupujú na krajské kolo do Prešova.

Výsledky:
I. kategória

  1. Linda Krišandová – ZŠ s MŠ Jarná Poprad
  2. Karolína Kiššková – ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  3. miesto – Ján Dratva – ZŠ s MŠ Matejovce

a Lucia Slušná – ZŠ s MŠ Spišská Teplica

II. kategória
1.Soňa Janigová – ZŠ s MŠ Francisciho
2. Mia Novická – ZŠ s MŠ Komenského Poprad
a Katarína Meltzerová – ZŠ s MŠ Veľká

  1. Liana Guziarová – Spojená škola Letná

Viktória Švagerková – ZŠ s MŠ Vikartovce
III. kategória
1.Bianka Antalová – ZŠ Komenského Svit
2. Peter Šaling – SŠ Mierová Svit
3. Zuzana Findrová – Gymnázium Kukučínova Poprad

a Daniela Chocholová – Súkromné gymnázium Poprad

Mgr. Beáta Kalinová

2019-01-30T11:22:35+00:0030 januára 2019 |Prešovský kraj|
X