Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2

Brezno, 24. 11.  2017 Martin Rázus:  "Je dobré mať znalosti o celej zemi, celom svete,  ale najlepšie treba poznať to, čo poskytuje podmienky pre vlastný život. Nevyhnutné je poznať aj svoju obec, minulosť a ciele vlastného národa. " -  Citát je z knihy Martin Rázus – Argumenty, hovory so synom i s tebou. Brezno patrí k tým mestám na Slovensku, ktoré majú bohatú históriu. Za svoj vznik vďačí baníckej kolonizácii. Po získaní mestských privilégií sa po roku 1380, stalo súčasťou slobodných ...