Nižnoslanský matičný deň

Matičiari v Nižnej Slanej, tamojší Cirkevný zbor ECAV, okresná organizácia SNS v Rožňave a obecná samospráva v Henckovciach pripravili pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra slávnostný koncert. Hostí, ktorí sa na ňom zúčastnili, privítali na evanjelickej fare a. v. v Nižnej Slanej, pričom si položením venca k pamätnej tabuli uctili Samuela Ormisa, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár, pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Slávnostný akt vykonali za MO MS Ľudmila Petergáčová – ...

11. ročník krajského matičného festivalu "Dobšinského Košice" mal svoje neopakovateľné čaro

Košice, 28. 10. 2015 V stredu  28.10.2015 mali žiaci základných  škôl /ZŠ/  z celého Košického kraja veľký sviatok. V ZŠ Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov sa konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Tejto  krajskej matičnej prehliadky slovenských rozprávok sa zúčastnilo  päťdesiat ZŠ a takmer  90. tka účinkujúcich. Krajský matičný festival slávnostne otvoril prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Art. Jozef ...