Výročná schôdza MO MS vo Vlachove

Vlachovo, 16. 4 .2016 V sobotu sa uskutočnila výročná schôdza MO MS vo Vlachove. Tak ako po iné roky sme bilancovali a posedeli pri príjemnej spoločnosti. Bilancovali sme o svojich aktivitách. Správu o činnosti predniesol predseda MO MS Mgr. Jozef Jakubovský. Rozviedol hlavné úlohy práce Rozviedol hlavné úlohy práce MO, ktoré boli rozpracované pre rok 2015 a odsúhlasené dňa ešte začiatkom roka 2015. Najdôležitejšou úlohou v roku 2015 bola príprava a uskutočnenie dôstojných osláv výročia ...