11. ročník krajského matičného festivalu "Dobšinského Košice" mal svoje neopakovateľné čaro

Košice, 28. 10. 2015 V stredu  28.10.2015 mali žiaci základných  škôl /ZŠ/  z celého Košického kraja veľký sviatok. V ZŠ Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov sa konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Tejto  krajskej matičnej prehliadky slovenských rozprávok sa zúčastnilo  päťdesiat ZŠ a takmer  90. tka účinkujúcich. Krajský matičný festival slávnostne otvoril prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Art. Jozef ...

Levočská pripomienka štúrovcov

Levočská pripomienka štúrovcov  Levočskí matičiari pod vedením predsedníčky MO MS Anny Petrekovej pripravili spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, Gymnáziom Jána Francisciho-Rimavského, miestnymi národniarmi a predstaviteľmi Matice z Martina besedu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Beseda bola spojená s prezentáciou románu Francisci, ktorý vydalo Vydavateľstvo MS s finančnou podporou Ministerstva kultúry. Súčasťou levočskej pripomienky Ľudovíta Štúra bolo aj vztýčenie a ...