Plodná spolupráca medzi Maticou slovenskou a odborom školstva OÚ v Košiciach bude pokračovať

Košice, 5. 8. 2015 Na odbore školstva OÚ v Košiciach sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie medzi Maticou slovenskou a odborom školstva Okresného úradu /OÚ/ v Košiciach.Na post vedúceho odboru školstva OÚ v Košiciach bol menovaný vynikajúci odborník,ktorý pracuje v školstve desiatky rokov a zastával v minulosti vysoké funkcie na odbore školstva okresu Košice - okolie. Nový vedúci odboru školstva Ing. Jozef Javorka, CSc. prijal vrámci pracovného stretnutia zástupcu Matice slovenskej ...