Nižnoslanský matičný deň

Matičiari v Nižnej Slanej, tamojší Cirkevný zbor ECAV, okresná organizácia SNS v Rožňave a obecná samospráva v Henckovciach pripravili pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra slávnostný koncert. Hostí, ktorí sa na ňom zúčastnili, privítali na evanjelickej fare a. v. v Nižnej Slanej, pričom si položením venca k pamätnej tabuli uctili Samuela Ormisa, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár, pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Slávnostný akt vykonali za MO MS Ľudmila Petergáčová – ...