4. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik mal vynikajúcu úroveň

Jasov, V základnej škole /ZŠ/ v Jasove sa uskutočnil 4. ročník krajského matičného festivalu "Jasovský zlatý slávik". Hlavnými organizátormi matičného festivalu, ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti , nevynímajúc našu mládež boli Matica slovenská, zastúpená Miestnymi odbormi Matice slovenskej /MO MS/ v Jasove a Košiciach -Myslave, domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach . Po výberových ...

11. ročník krajského matičného festivalu - Ľudová pieseň košickej mládeže

Košice, 7. 5. 2015 Na najväčšom krajskom matičnom festivale ľudovej piesne v SR zaujali ocenených ceny exministra školstva SR doc.PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, a ceny Matice slovenskej. Stovka spievajúcich prišla do Košíc v nádherných východniarskych krojoch. Na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach sa v rámci Dní mesta Košice konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými usporiadateľmi tejto ľudovej parády boli Miestny odbor ...

Vlachovská Matica bilancuje

Opäť raz po roku sme sa stretli na výročnej schôdzi v dobrej nálade a podebatovali o všetkom možnom i nemožnom. Stretli sme sa v roku, ktorý ma symbolické označenie pre slovenský národ. Symbolika v zosobnení samotného roku Ľudovíta Štúra. Svojou prítomnosťou nás poctila i naša pani riaditeľka, Ing. Zlatica Halková z Domu Matice Slovenskej v Rožňave. Spolu sme pobilancovali, čo sa za celý rok vo Vlachove udialo. A veru, máme sa čo učiť od starších a skúsenejších. Mnohé veci sme nedotiahli do ...