Plodná spolupráca medzi Maticou slovenskou a odborom školstva OÚ v Košiciach bude pokračovať

Košice, 5. 8. 2015 Na odbore školstva OÚ v Košiciach sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie medzi Maticou slovenskou a odborom školstva Okresného úradu /OÚ/ v Košiciach.Na post vedúceho odboru školstva OÚ v Košiciach bol menovaný vynikajúci odborník,ktorý pracuje v školstve desiatky rokov a zastával v minulosti vysoké funkcie na odbore školstva okresu Košice - okolie. Nový vedúci odboru školstva Ing. Jozef Javorka, CSc. prijal vrámci pracovného stretnutia zástupcu Matice slovenskej ...

4. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik mal vynikajúcu úroveň

Jasov, V základnej škole /ZŠ/ v Jasove sa uskutočnil 4. ročník krajského matičného festivalu "Jasovský zlatý slávik". Hlavnými organizátormi matičného festivalu, ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti , nevynímajúc našu mládež boli Matica slovenská, zastúpená Miestnymi odbormi Matice slovenskej /MO MS/ v Jasove a Košiciach -Myslave, domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach . Po výberových ...