Pripomienka 30. výročia úmrtia Františka Fugu, predsedu Zahraničnej Matice slovenskej

Život a dielo Františka Jozefa Fugu - 30. výročie úmrtia predseda zahraničnej Matice slovenskej „Nič pre seba, všetko pre národ“   Z príležitosti 30 rokov od úmrtia Monsignora Františka Jozefa Fugu, rodáka z Vinného, národovca, kňaza, tretieho predsedu ZMS,autora slovenskej vlajky sa uskutočnila dňa 14. 12. 2017 vo Vinnom spomienková slávnosť za účasti významných predstaviteľov cirkevného a občianskeho života, zástupcov Matice slovenskej, veriacich, rodinných príslušníkov monsignora, ...