Oblastné pracovisko Bardejov


///Oblastné pracovisko Bardejov
Oblastné pracovisko Bardejov2016-09-22T14:48:52+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Bardejov

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

[/list]

Vedúca OP MS Bardejov:

Bc. Gabriela Kaščákovágabriela-kascakova

Dlhý rad 16
085 01  Bardejov

op.bardejov@matica.sk
telefón:  0902/ 551 806

 

[google_maps latitude=“49.2944561″ longitude=“21.27444969999999″ zoom=“15″ marker=“true“ info=“Dlhý rad 16,
085 16 Bardejov“ /]

X