Oblastné pracovisko Matice slovenskej Bardejov

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúca OP MS Bardejov:

Bc. Gabriela Kaščákovágabriela-kascakova

Dlhý rad 16
085 01  Bardejov

op.bardejov@matica.sk
telefón:  0902/ 551 806