Oblastné pracovisko Stropkov


///Oblastné pracovisko Stropkov
Oblastné pracovisko Stropkov2017-10-31T10:31:11+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Stropkov

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

[/list]

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Stropkov

Lukáš Kaščák
Adresa: Hlavná 3, 091 01 Stropkov
Mobil: 0948/605 654
E-mail: opmssp@gmail.com

[google_maps latitude=“49.2028032″ longitude=“21.650086299999998″ zoom=“15″ marker=“true“ info=“Hrnčiarska 48/770, 091 01 Stropkov“ /]

X