Oblastné pracovisko Matice slovenskej Stropkov

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Stropkov

Lukáš Kaščák
Adresa: Hlavná 1647/27
091 01 Stropkov
Mobil: 0948/605 654
E-mail: opmssp@gmail.comop.stropkov@matica.sk