Prečo potrebujeme Maticu slovenskú?

Matica je matkou všetkých Slovákov. Ochraňuje dedičstvo našich otcov, duchovnú a hmotnú kultúru nášho národa, našu identitu v tomto čase i čase našich detných detí. Aby sme vedeli, kto sme a odkiaľ pochádzame. Pripomína nám ukotvenie v koreňoch našich predkov. Chráni nám mravy, chlieb a reč ako spojivo , puto najpevnejšie, tú zrozumiteľnosť a čitateľnosť rodu v každom čase , po celom svete, naveky. Ľudmila Hrehorčáková, MS v Poprade