Vlastenci zo Spiša oslávili 22. výročie vzniku SR

17. januára 2015 sa už po 23-krát stretli slovenskí vlastenci pri soche Ľudovíta Štúra v Levoči, aby si pripomenuli narodeniny našej slovenskej vlasti a 159. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra /12.1.1856/. Spomienkové podujatie organizoval levočský matičný odbor, okresná organizácia Slovenskej národnej strany a zakladatelia tradície, Strana demokratického Slovenska. Ako zvyčajne prišli aj matičiari z Popradu. Na začiatku sme zaspievali slovenskú štátnu hymnu spolu so spevokolom Denného centra ...