Podujatie k 200. výročiu Roka Ľudovíta Štúra v Prešove

Prešov, 28. 10. 2015 Dňa 28. októbra 2015 zorganizovali Miestny odbor MS v Prešove v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove zaujímavý seminár k tomuto významnému výročiu nášho dejateľa pod názvom Po stopách Ľudovíta Štúra. Program tohto milého podujatia bol veľmi bohatý a náučný, plný zaujímavých faktov o Ľudovítovi Štúrovi. V úvode tohto seminára zaznela hymnická pieseň Hoj, vlasť moja, ktorú si zaspievalo celé zhromaždenie tohto seminára. Krásnu báseň od Antona Prídavka - ...

Prešovská krajská rada si pripomenula 200.výročie narodenia Ľ. Štúra

Prešov, 18. 9. 2015 V poradí už tretie zasadnutie KR MS v Prešove, ktoré sa konalo 18. septembra 2015, aj tento raz zodpovedne pristúpilo k riešeniu základných otázok súčasného matičného hnutia, akými sú rast a omladzovanie členskej základne, oživovanie neaktívnych MO MS, vízie matičného hnutia do najbližších rokov, úprava Stanov MS, príprava krajského snemu MS 2016. hlavné matičné podujatia v roku 2016, spolupráca so správami spolupráca so školami, s cirkvami i spoločenskými organizáciami. ...

Prelomil vo vrchoch tatranských temnotu

V polovičke septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo  podujatie venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Jozef Janigloš, lektor nazval tému „Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu“. Sledujúc túto myšlienku, predostrel spoločenstvu celý rad podnetov na premýšĺanie a na uchopenie Štúrovej osobnosti ako plnokrvnej a na druhej strane zodpovednej, cieľavedomej a zásadovej v podstatných témach kodifikovania spisovnej slovenčiny ako jednotiacej, spájajúcej a dejinnej ...