Načieranie z podtatranských studníc

Batizovce, 4 - 5. 7. 2015 Júlové dni toho 4. a 5. slávili podtatranské obce Batizovce a Východná tradične v národnom duchu, farbách a rovnako aj chuti. V sobotu sa v Batizovciach už po 4-krát varili a ochutnávali batizovské pirohy. V tienistom parku pri Guli si rozložili svoje kuchárske náčinie aj so symbolmi súťažné družstvá pod značkou levo – raky, hasiči, kočišky, folkloristky, matičiarky , veselá štvorka, fire – tím , na poslednú chvíľu - a zvŕtali sa okolo prípravy tradičného ...

Za krásu slova – kytička k oslavám Ľudovíta Štúra

Prešov, 25. 3. 2015   K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra aj v Prešove Dom Matice slovenskej v Prešove a Krajská rada Matice slovenskej v Prešove v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou ELBA pripravili jedinečné podujatie pod názvom Za krásu slova, a to už XVII. ročník, súťaž v rétorike, v ktorej dominovali pripravené prejavy i prejavy na vylosovanú tému práve k tomuto významnému výročiu. Podujatie bolo adresované žiakom stredných škôl Prešovského kraja, zároveň táto ...

Vyhodnotenie krajskej súťaže Šaliansky Maťko v Prešovskom kraji

„Oj, vitaj, slovenčina naša, Ty dcéra slávy pekná.“ (Ľudovít Štúr) V duchu týchto myšlienok Ľudovíta Štúra sa 20.2.2015 na ZŠ Prostějovská v Prešove konala krajská súťaž Prešovského kraja v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Z 13tich okresov v troch kategóriách sa jej zúčastnilo aj napriek chrípkovému obdobiu 35 súťažiacich. Poroty s jazykovou úrovňou prednesov i pestrím výberom literárnych textov vyjadrili plnú spokojnosť. Každoročne zisťujeme stúpajúcu kvalitatívnu ...

Ostatné fašiangy v klube s klapanciami Jána Jančíka

Deň po Popolcovej strede 19.2.2015 sa v Podtatranskej knižnici stretli milovníci poézie pri rozprávaní klapancií v podaní Ing. Jána Jančíka. Jozef Janigloš v úvode naznačil, že životné deje našich otcov a dedov mali presne zaužívaný kolobeh, v ktorom všetko malo svoj čas a pevné miesto. Bol to svet usporiadaných hodnôt, poriadku vecí aj dejov podriadených dorábaniu chleba v roľníckom prostredí. Práca a právo na oddych ako i zábavu boli v tomto poradí sprevádzané magickým čarom zvykoslovia, a ...

Jubilant Augustín Kuchár v klube Milana Rúfusa

Prvé stretnutie LUK-u v novom roku 5. februára 2015 bolo venované tvorbe Augustína Kuchára pri príležitosti jeho 80 narodenín. Na podujatí sa zišlo veľa záujemcov o jeho tvorbu. Riaditeľka Podtatranskej knižnice Mgr. Anna Balejová privítala oslávenca s jeho rodinou ako aj zúčastnených a hostí, medzi ktorými boli obaja viceprimátori Mgr. Igor Wzhoš Ing.Pavol Gašper, vedúca odboru školstva PaedDr. Edita Pilárová a ďalšie osobnosti kultúrneho života v Poprade. Réžiu mal v rukách Mgr. Jozef ...

Prednes slovenských povestí pod Tatrami má všestrannú podporu

28. januára 2015 sa uskutočnil 17. ročník oblastnej súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenských povestí. Podtatranská knižnica v Poprade so svojimi novými priestormi vytvorila ideálne podmienky pre 50 žiakov súťažiacich v 3 kategóriách,prácu poroty, učiteľský doprovod, organizátorov ako aj pre divákov, dokopy pre 100 zúčastnených na tomto kultúrnom podujatí. V úvode riaditeľka knižnice Mgr. Anna Balejová privítala účastníkov a prítomným sa prihovorila aj vedúca Školského úradu v Poprade PaedDr. ...

Vlastenci zo Spiša oslávili 22. výročie vzniku SR

17. januára 2015 sa už po 23-krát stretli slovenskí vlastenci pri soche Ľudovíta Štúra v Levoči, aby si pripomenuli narodeniny našej slovenskej vlasti a 159. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra /12.1.1856/. Spomienkové podujatie organizoval levočský matičný odbor, okresná organizácia Slovenskej národnej strany a zakladatelia tradície, Strana demokratického Slovenska. Ako zvyčajne prišli aj matičiari z Popradu. Na začiatku sme zaspievali slovenskú štátnu hymnu spolu so spevokolom Denného centra ...