Oblastné pracovisko Trenčín


///Oblastné pracovisko Trenčín
Oblastné pracovisko Trenčín2018-08-10T09:13:17+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

[/list]

Pracovníčka Oblastného pracoviska MS Trenčín

Žofia Hrančová

Adresa:
Oblastné pracovisko Trenčín
K dolnej stanici 7282/20 A –  budova TSK
911 01 Trenčín

Kontakt: 032/6555111 ústredňa TSK, alebo priamo do kancelárie OP 032/6555580

Svoju návštevu ohláste telefonicky vopred.

Mobil:  0911/957 375,   e-mail: zofia.hrancova@gmail.com

Pracovné hodiny sú každú stredu od 14. 00 hod. do 17. 00 hod.

X