Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Pracovníčka Oblastného pracoviska MS Trenčín

Žofia Hrančová

Adresa:
Oblastné pracovisko Trenčín
K dolnej stanici 7282/20 A
911 01 Trenčín

/v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja na 5. posch./

Stretnutie prosím telefonicky ohlásiť vopred.

Kontakt  +421911957375,   e-mail: zofia.hrancova@gmail.com