Dubničania spoznávajú región

Dubnica nad Váhom, 28. 5. 2015 Dňa 28.5.2015 členovia Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom navštívili dve významné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v okolí. A to : Kaštiel v Bohuniciach a kryptu v Klobušiciach, kde je pochovaný bývalý uhorský minister dopravy Gabriel Baroš. Prvá zástavka dubnických Matičiarov viedla do zrekonštruovaného kaštieľa, ktorý sa nachádza v obci Bohunice (nazývaná tiež Bohunice nad Váhom). Táto obec leží na pravom brehu rieky Váh v blízkosti ...

Spomienka na Jána Baltazára Magina

Dubnica nad Váhom Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Dubnickým múzeom zorganizovali spomienku z príležitosti 280. výročia smrti významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza Jána Baltazára Magina. Na spomienke sa zúčastnili správca farnosti don Marián Bielik, primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, primátorka Vrbového Mgr. Ema Maggiová, predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana Rybárová, riaditeľka Dubnického múzea Bc. Lenka Peťovská, , PhDr. Ľubomír Bosák ...