Oblastné pracovisko Holíč


///Oblastné pracovisko Holíč
Oblastné pracovisko Holíč2016-06-03T14:29:35+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Holíč

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
 • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Holíč

Mgr. Pavol Mihál
Adresa: Kollárova č. 21, 908 51 Holíč
Mobil: 0918904940
E-mail: op.holic@matica.sk

[google_maps latitude=“48.8038033″ longitude=“17.165597700000035″ zoom=“15″ marker=“true“ info=“Kollárova č. 21,
908 51 Holíč“ /]

 

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Holíč

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Holíč funguje od 15. októbra 2010. Pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré sú majetkom mesta Holíč. Stará sa o matičné hnutie v okresoch Skalica a Senica s počtom 9 MO MS s 403 členmi. V Oblastnom pracovisku MS je sídlo Oblastnej rady MS.

Predmetom činnosti OP MS je:

 • koordinácia aktivít MS v oblasti Skalice a Senice,
 • metodické a odborno-poradenské pôsobenie,
 • programové a organizátorské pôsobenie,
 • koordinačné, vzdelávacie a školiteľské pôsobenie,
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • spolupráca s kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými organizáciami a masmédiami,
 • aktivácia, koordinácia a metodické usmernenie MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich predkov, spolupráca so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem.
 • Základná orientácia oblastného pracoviska Matice slovenskej ako jediného profesionálneho matičného pracoviska na Záhorí je aktivácia, koordinácia a metodické usmernenie MO MS, práca s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich predkov,
 • spolupracovať so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

[/list]

 

X