Slovenskí presídlenci nielen o histórii, ale najmä o vážnej situácii na Slovenskom juhu

Dňa 14.októbra sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Galante pod gesciou prvého podpredsedu Matice slovenskej Viliam Oberhausera a historika PhDr. Jána Hovorku konferencia „70 rokov historických návratov“ venovaná histórii návratov Slovákov presídlených na Slovensko z Maďarskej republiky v rámci medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Na konferencii vystúpilo so svojimi príspevkami desať prednášajúcich, ktorí sa zaoberali históriou sťahovania Slovákov na Dolnú ...