Prednáška ,,Politicko-spoločenské pomery na Slovensku (ČSR) po skončení II.svetovej vojny

Dňa 22.9.2015 sa v Dome Matice slovenskej Galanta uskutočnila prednáška ,,Politicko-spoločenské pomery na Slovensku (ČSR) po skončení II.svetovej vojny. Prednášateľ PhDr.Martin Lacko PhD., historik Ústavu pamäti národa v Bratislave pripomenul, že obdobie po roku 1945 bolo mimoriadne dramatické. Napokon je stredobodom záujmu nielen pre historikov, ale aj laickej verejnosti. PhDr. Lacko sa v prednáške dotkol dôsledkov Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ...