Slávnosti v Hlbokom

Jednou z akcií v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo aj otvorenie obnovenej Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom 27. septembra 2015, o čo sa pričinil Trnavský samosprávny kraj a jeho kultúre inštitúcie, obec Hlboké a evanjelická cirkev. Slávnosti sa začali evanjelickými službami Božími v priamom televíznom prenose z kostola, v ktorom kedysi burácal Hurban. V prítomnosti miestneho starostu Miloša Čobrdu, trnavského župana Tibora Mikuša, poslancov Národnej rady, predsedu Matice ...