Slávnostné rokovanie v Turci

Martin, november 2015 Pracovné rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej Turiec začiatkom novembra sa nieslo v slávnostnom duchu. V priestoroch Domu Jozefa Cígera Hronského – Krajanského múzea MS v Martine zasadali matičiari. Na začiatku schôdze odovzdal člen predsedníctva a tajomník MS Marek Hanuska ocenenia – matičné medaily matičiarom a predsedom MO – Jaroslave Brinckovej, Milanovi Kožuchovi, Jozefovi Liskajovi, Ľubomírovi Liskajovi, Jánovi Lučanovi, Miroslavovi Miertovi. V pracovnej ...

Výstavy v Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

V Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa sústavne venujú tvorbe amatérskych umelcov. Vo veľkej sále sú inštalované panely na ktorých vystavujú pravidelne svoje práce mladí, ale aj starší amatérski fotografi. V piatok 2. októbra 2015 sa skončila výstava fotografií mladej autorky Evy Žiaranovej. Dňa 5. októbra 2015 bola nainštalovaná nová výstava Ing. Vladimíra Kročana pod názvom V záhradách. Autor vystavuje kvety a hmyz ktorí videl vo svojej záhrade, ale aj v iných záhradách. Sám o ...

Valčania hodovali, koštovali výpestky a spolu sa zabávali

Obec Valča spolu s miestnymi matičiarmi pripravila nedávno pre obyvateľov tematické podujatie Hody 2015. Program hodového dňa sa začal sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Nechýbala nevšedná dekorácia symbolizujúca úrodnosť v podobe obrazu Panny Márie vytvoreného z plodov z miestnych záhrad. Svoje výpestky prezentovali Valčania na výstave, ktorú mohol obdivovať každý návštevník. Kultúrny program otvorila starostka Mária Ondráčková a ďalej ho moderovala Vierka Švecová. Úvodné piesne hudobnej ...

RODÍ SA SLOVENSKÝ PANTEÓN

V Roku Antona Bernoláka (2012) zrodila sa tradícia stavania búst našim národným velikánom pred budovou Matice slovenskej v Martine v rámci Národných matičných slávností. V roku 2013 dostal priestor pomenovanie Park sv. Cyrila a Metoda a pribudli doň súsošie Cyrila a Metoda, ako aj busty troch významných predstaviteľov Matice: Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Po Andrejovi Hlinkovi (2014) je od tohoročného augusta v rodiacom sa slovenskom panteóne aj Ľudovít Štúr a Jozef ...

Spomienka na Martina Rázusa

L. Mikuláš, 10. 8. 2015 Dňa 10. augusta 2015, sa pri soche Marina Rázusa v parku ktorý nesie jeho meno, konalo spomienkové stretnutie. Stalo sa už tradíciou, že v auguste pri výročí Rázusovho úmrtia sa stretávajú matičiari a mikulášska verejnosť, aby si uctili túto významnú osobnosť slovenských dejín. Podujatie každoročne organizuje Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS a Mesto Liptovský Mikuláš. Prítomných privítal riaditeľ Domu MS Marek Nemec, zvlášť privítal primátora mesta Jána ...

Zabudnuté výročie

L. Mikuláš, 12. 7. 2015 Na Slovensku sme akosi pozabudli v horúcich letných mesiacoch na jedno významné výročie. Pred šesťsto rokmi 6. júla 1415 na hranici v meste Kostnici skončil svoju pozemskú púť cirkevný reformátor Jan Hus. I keď nebol Slovák, bol príslušníkom bratského českého národa, hlavne u slovenských evanjelikov sa teší veľkej úcte. Stál na začiatku cesty ktorú zavŕšil ďalší významný reformátor Martin Luther. Jan Hus sa narodil okolo roku 1378 v Husinci pri Prachaticiach. ...