Spomienka na Martina Rázusa

L. Mikuláš, 10. 8. 2015 Dňa 10. augusta 2015, sa pri soche Marina Rázusa v parku ktorý nesie jeho meno, konalo spomienkové stretnutie. Stalo sa už tradíciou, že v auguste pri výročí Rázusovho úmrtia sa stretávajú matičiari a mikulášska verejnosť, aby si uctili túto významnú osobnosť slovenských dejín. Podujatie každoročne organizuje Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS a Mesto Liptovský Mikuláš. Prítomných privítal riaditeľ Domu MS Marek Nemec, zvlášť privítal primátora mesta Jána ...

Zabudnuté výročie

L. Mikuláš, 12. 7. 2015 Na Slovensku sme akosi pozabudli v horúcich letných mesiacoch na jedno významné výročie. Pred šesťsto rokmi 6. júla 1415 na hranici v meste Kostnici skončil svoju pozemskú púť cirkevný reformátor Jan Hus. I keď nebol Slovák, bol príslušníkom bratského českého národa, hlavne u slovenských evanjelikov sa teší veľkej úcte. Stál na začiatku cesty ktorú zavŕšil ďalší významný reformátor Martin Luther. Jan Hus sa narodil okolo roku 1378 v Husinci pri Prachaticiach. ...

V Trnove zapálili vatru zvrchovanosti

Trnovo, 25. 7. 2015 V sobotu 25. 7. 2015 v podvečer sa v Trnove na kopci za cintorínom rozhorela vatra zvrchovanosti. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou SNS. Po štátnej hymne, ktorú zaspievala skupina Priekopčanka, sa prihovoril občanom starosta obec Ján Lukáč, okresný predseda SNS Zdenko Kozák a člen Matice slovenskej Viliam Komora. Po skončení tejto časti sa ľudia pobrali ku kultúrnemu domu, kde sa podával guláš a ďalšie občerstvenie. Akcia pokračovala zábavou, do tanca hrala skupina ...

Naše talenty 2015

Naše talenty 2015 Žilina, 20.5.2015 Už po šiesty krát pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline podujatie s názvom Naše talenty 2015, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2015 v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline v dopoludňajších hodinách. Naše talenty je nesúťažná prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov ZŠ vychádzajúcej z pôvodnej slovenskej tvorby, ktorej myšlienkou je umožniť žiakom prezentovať svoj talent pred širokou verejnosťou, zmysluplné trávenie ...

Pripomenuli si výročie narodenia spisovateľa Petra Jaroša

Stretnutie v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši zorganizovali členovia Spolku slovenských spisovateľov Peter Vrlík, Jozef Daník a Štefan Packa v utorok 3. februára. Kristína Kendrová a Milan Stromko predniesli ukážky z tvorby Petra Jaroša z jeho románov Tisícročná včela, Krvaviny a Zdesenie. Na podujatí sa zúčastnila takmer stovka nadšených čitateľov románov Petra Jaroša. V živej besede o spisovateľovej tvorbe zazneli aj spomienky Mikulášanov, ktorí autora poznali z čias jeho ...

Nový klub v Dome MS Liptovský Mikuláš

V Dome MS v Liptovskom Mikuláši pôsobia rôzne kluby ako : Klub paličkovanej čipky, Klub filatelistov, Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a začiatkom roku pribudol ďalší klub. V Liptovskom Mikuláši pôsobia traja členovia Spolku slovenských spisovateľov.: Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. Práve oni sa neformálne stretávajú a u nich vznikla myšlienka raz do mesiaca si prizývať zaujímavé osobnosti a viesť s nimi Horúce dialógy. Prvé podujatia sa uskutočnilo 3. februára 2015 pod ...

Cena Jána Červeňa 2014

Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť vyhlasujú 2. ročník literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov O CENU JÁNA ČERVEŇA 2014 Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po ...