Pripomenuli si výročie narodenia spisovateľa Petra Jaroša

Stretnutie v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši zorganizovali členovia Spolku slovenských spisovateľov Peter Vrlík, Jozef Daník a Štefan Packa v utorok 3. februára. Kristína Kendrová a Milan Stromko predniesli ukážky z tvorby Petra Jaroša z jeho románov Tisícročná včela, Krvaviny a Zdesenie. Na podujatí sa zúčastnila takmer stovka nadšených čitateľov románov Petra Jaroša. V živej besede o spisovateľovej tvorbe zazneli aj spomienky Mikulášanov, ktorí autora poznali z čias jeho ...

Nový klub v Dome MS Liptovský Mikuláš

V Dome MS v Liptovskom Mikuláši pôsobia rôzne kluby ako : Klub paličkovanej čipky, Klub filatelistov, Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a začiatkom roku pribudol ďalší klub. V Liptovskom Mikuláši pôsobia traja členovia Spolku slovenských spisovateľov.: Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. Práve oni sa neformálne stretávajú a u nich vznikla myšlienka raz do mesiaca si prizývať zaujímavé osobnosti a viesť s nimi Horúce dialógy. Prvé podujatia sa uskutočnilo 3. februára 2015 pod ...

Cena Jána Červeňa 2014

Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť vyhlasujú 2. ročník literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov O CENU JÁNA ČERVEŇA 2014 Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po ...