Slávnostné rokovanie v Turci

Martin, november 2015 Pracovné rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej Turiec začiatkom novembra sa nieslo v slávnostnom duchu. V priestoroch Domu Jozefa Cígera Hronského – Krajanského múzea MS v Martine zasadali matičiari. Na začiatku schôdze odovzdal člen predsedníctva a tajomník MS Marek Hanuska ocenenia – matičné medaily matičiarom a predsedom MO – Jaroslave Brinckovej, Milanovi Kožuchovi, Jozefovi Liskajovi, Ľubomírovi Liskajovi, Jánovi Lučanovi, Miroslavovi Miertovi. V pracovnej ...

Výstavy v Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

V Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa sústavne venujú tvorbe amatérskych umelcov. Vo veľkej sále sú inštalované panely na ktorých vystavujú pravidelne svoje práce mladí, ale aj starší amatérski fotografi. V piatok 2. októbra 2015 sa skončila výstava fotografií mladej autorky Evy Žiaranovej. Dňa 5. októbra 2015 bola nainštalovaná nová výstava Ing. Vladimíra Kročana pod názvom V záhradách. Autor vystavuje kvety a hmyz ktorí videl vo svojej záhrade, ale aj v iných záhradách. Sám o ...