Slávnostné rokovanie v Turci

Martin, november 2015 Pracovné rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej Turiec začiatkom novembra sa nieslo v slávnostnom duchu. V priestoroch Domu Jozefa Cígera Hronského – Krajanského múzea MS v Martine zasadali matičiari. Na začiatku schôdze odovzdal člen predsedníctva a tajomník MS Marek Hanuska ocenenia – matičné medaily matičiarom a predsedom MO – Jaroslave Brinckovej, Milanovi Kožuchovi, Jozefovi Liskajovi, Ľubomírovi Liskajovi, Jánovi Lučanovi, Miroslavovi Miertovi. V pracovnej ...

Výstavy v Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

V Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa sústavne venujú tvorbe amatérskych umelcov. Vo veľkej sále sú inštalované panely na ktorých vystavujú pravidelne svoje práce mladí, ale aj starší amatérski fotografi. V piatok 2. októbra 2015 sa skončila výstava fotografií mladej autorky Evy Žiaranovej. Dňa 5. októbra 2015 bola nainštalovaná nová výstava Ing. Vladimíra Kročana pod názvom V záhradách. Autor vystavuje kvety a hmyz ktorí videl vo svojej záhrade, ale aj v iných záhradách. Sám o ...

Valčania hodovali, koštovali výpestky a spolu sa zabávali

Obec Valča spolu s miestnymi matičiarmi pripravila nedávno pre obyvateľov tematické podujatie Hody 2015. Program hodového dňa sa začal sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Nechýbala nevšedná dekorácia symbolizujúca úrodnosť v podobe obrazu Panny Márie vytvoreného z plodov z miestnych záhrad. Svoje výpestky prezentovali Valčania na výstave, ktorú mohol obdivovať každý návštevník. Kultúrny program otvorila starostka Mária Ondráčková a ďalej ho moderovala Vierka Švecová. Úvodné piesne hudobnej ...

RODÍ SA SLOVENSKÝ PANTEÓN

V Roku Antona Bernoláka (2012) zrodila sa tradícia stavania búst našim národným velikánom pred budovou Matice slovenskej v Martine v rámci Národných matičných slávností. V roku 2013 dostal priestor pomenovanie Park sv. Cyrila a Metoda a pribudli doň súsošie Cyrila a Metoda, ako aj busty troch významných predstaviteľov Matice: Jána Francisciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Po Andrejovi Hlinkovi (2014) je od tohoročného augusta v rodiacom sa slovenskom panteóne aj Ľudovít Štúr a Jozef ...