Dom Matice slovenskej Šurany


/Dom Matice slovenskej Šurany

Správou Domu MS Šurany je poverený Dom MS v Nitre:

riaditeľka Mgr. Veronika Bilicová

kontakt: 037/381 28 50, 0918/113 212

 dms.nitra@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Šurany:

Dom Matice slovenskej (DMS) v Šuranoch bol zriadený 2. 5. 1992.

Predmetom činnosti a orientácie DMS je:

  • pôsobenie záujmových skupín
  • akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • spolupráca so všetkými stupňami škôl orientovaná na starostlivosť o život Slovákov na južnom Slovensku, ktorá spočíva v zabezpečovaní výchovno – vzdelávacej a záujmovej umeleckej činnosti.

Na pôde Domu MS sa realizuje:

  • divadelná, literárna a koncertná činnosť,
  • výstavy výtvarného umenia ,
  • zabezpečuje sa prezentácia miestnej a regionálnej kultúry s orientáciou najmä na estetickú a etickú výchovu detí a mládeže s orientáciou na regionálnu výchovu,

Pri DMS pracuje pedagogický odbor a hudobný odbor zastrešujúci DFS Šurianček

 

 

2022-05-02T13:39:47+00:0012 apríla 2022 |
X