Oblastné pracovisko Bardejov


/Oblastné pracovisko Bardejov

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

Vedúca OP MS Bardejov:

Mgr. Gabriela Kaščákovágabriela-kascakova

Dlhý rad 16
085 01  Bardejov

op.bardejov@matica.sk
telefón:  0902/ 551 806

 

2019-04-09T11:56:40+00:009 októbra 2018 |
X