Oblastné pracovisko Holíč


/Oblastné pracovisko Holíč

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Holíč

 • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
 • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Holíč

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Holíč funguje od 15. októbra 2010. Pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré sú majetkom mesta Holíč. Stará sa o matičné hnutie v okresoch Skalica a Senica s počtom 9 MO MS s 403 členmi. V Oblastnom pracovisku MS je sídlo Oblastnej rady MS.

Predmetom činnosti OP MS je:

 • koordinácia aktivít MS v oblasti Skalice a Senice,
 • metodické a odborno-poradenské pôsobenie,
 • programové a organizátorské pôsobenie,
 • koordinačné, vzdelávacie a školiteľské pôsobenie,
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • spolupráca s kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými organizáciami a masmédiami,
 • aktivácia, koordinácia a metodické usmernenie MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich predkov, spolupráca so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem.
 • Základná orientácia oblastného pracoviska Matice slovenskej ako jediného profesionálneho matičného pracoviska na Záhorí je aktivácia, koordinácia a metodické usmernenie MO MS, práca s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich predkov,
 • spolupracovať so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

Poverený správou Oblastného pracoviska MS Holíč je Dom MS v Banskej Bystrici:

riaditeľ Mgr. Marek Hanuska

kontakt: 0918/904969, marek.hanuska@matica.sk

2021-04-14T14:46:07+00:009 októbra 2018 |
X