Oblastné pracovisko Trebišov


/Oblastné pracovisko Trebišov

Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

Poverený správou Oblastného pracoviska MS Trebišov je Dom MS v Michalovciach:

riaditeľka PhDr. Karina Obšatníková

kontakt: 0915/ 439 367, karina.obsatnikova@matica.sk

2021-04-14T17:20:36+00:009 októbra 2018 |
X