Obrana prvej slovenskej štátnosti – Malá vlasť brániaca vojna v marci 1939


//Obrana prvej slovenskej štátnosti – Malá vlasť brániaca vojna v marci 1939

Košice, 16. 3. 2016

Miestny odbor Matice slovenskej Košice v spolupráci s ÚPN zorganizoval podujatie „Prvá slovenská štátnosť a jej obrana – Malá vlasť brániaca vojna v marci 1939“. Zúčastnili sa ho poprední slovenskí historici strednej generácie PhDr. Martin Lacko, PhD. a PhDr. Pavel Mičianik, PhD., ku ktorým sa pridal aj matičiar a publicista Mgr. Peter Valo. Doobeda v dňoch 15.-16.marca 2016 absolvovali besedy na stredných školách v Košiciach. Vyvrcholením bola beseda v zasadačke Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky na Hlavnej 11, ktorá sa začala v stredu 16.03.2016 o 15:00 hod. Besedu moderoval Dr. Jozef Mižák, podpredseda MO Matice slovenskej Košice. Plná sála sledovala vystúpenia jednotlivých aktérov.
Veľmi ťažká situácia nastala po zrade západných spojencov v septembri 1938 na občanoch Československa a zbabelým prístupom prezidenta republiky Edvarda Beneša, ktorý sa diktátu podvolil. Už v tom období hrozilo územiu novo-vyhlásenej Slovenskej krajiny veľké nebezpečenstvo od jeho bezprostredných teritoriálnych susedov. Po následnej Viedenskej arbitráži, ktorej sekundovala aj československá vládna garnitúra, obrovskú časť územia okupovalo horthyovské Maďarsko, vrátane mesta Košice. Svojich fašistických súkmeňovcov okrem iných v meste vítali János Esterházy a Sándor Márai, v meste im zrejme preto po tzv. „nežnej revolúcii“ postavili sochy. Malé územia okupovali aj Poľsko a Nemecko. Obdobie september 1938-máj 1939 podrobne charakterizovali obaja historici. Pri spomienkach na Malú vlasťbrániacu vojnu v marci 1939 sa k ním pridal aj Peter Valo. Spomenul zaujímavú epizódu z pohrebu jedného z priamych účastníkov bojov pri obrane Slovenska v marci 1939. Martin Danihel, letec vlasť brániacej 45.letky, mal pred vyše 20 rokmi pohreb v Záhorskej (Uhorskej) Vsi. Peter Valo presadil u vtedajšieho ministra obrany (vďaka p. generál Andrejčák), aby to bol „poriadny pohreb“. A veru bol. Okrem čestnej stráže v rovnošatách Dobrovoľníkov slovenského národného vojska z rokov 1848-1849, sa s týmto letcom, slovenským hrdinom, posledným preletom rozlúčila aj pilot stíhačky Mig Armády Slovenskej republiky. Plodná bola aj diskusia k tejto nevšednej téme, o ktorej majú málo poznatkom takmer všetky generácie súčasných občanov Slovenskej republiky.
Podujatia sa zúčastnili aj matičiari z Prešovského kraja, medzi nimi Mária Murdziková, členka DV Matice slovenskej, ktorá na záver svojho vystúpenia pozvala prítomných na podobné podujatie do Spišskej Novej Vsi v piatok 18.3.2016.
Verme, že takéto podujatia budú aj v budúcnosti Košičanom pripomínať biele miesta histórie Slovenska a Slovákov. Žiaľ v súčasnosti sme svedkami bezprecedentných útokov na účastníkov a aktérov takýchto podujatí. Pravdivý výklad slovenskej histórie je naďalej tŕňom v oku mnohých, najmä zo zahraničia platených médií, ktoré boli od začiatku aj proti vzniku modernej slovenskej štátnosti, ktorú my berieme dnes ako samozrejmosť. Na adresu týchto vraj demokraciu strážiacich médií teba poznamenať, že sochy dvoch maďarských fašistov v centre mesta Košice, postavené v časoch „divokej bezbrehej demokracie“ dzurindovsko-radičovských vlád aj za štátne peniaze akosi nikomu nevadia.
Poznámka: K dispozícii boli aj knihy k tejto problematike, napr. SAMOSTATNOSŤ SLOVENSKA * 75 ROKOV, PAMÄTNICA ZO SPOMIENKOVÝCH AKADÉMIÍ V BRATISLAVE A V KOŠICIACH 13. A 14. MARCA 2014, ISBN 978-83-7490-869-6, či MALÁ VOJNA v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa, ISBN 978-83-7490-867-2, ktoré vrelo odporúčame všetkým čitateľom.

Anton Meteňko,
MO MS Košice

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

2016-03-22T20:45:26+00:0022 marca 2016 |Košický kraj|
X