Za tú našu slovenčinu!

Aj toho roku si na Devíne pripomenieme odkaz troch našich najslávnejších jazykovedcov: Konštantína – sv. Cyrila, Bernoláka a Štúra. Títo traja majú totiž okrem celibátu – ani jeden z nich sa ...

Zase je plesová sezóna

  Plesáme a zabávame sa, ale nič si nenavyberáme, štatistici varujú, že počet Slovákov už bude iba extrémne klesať a možno sa o niekoľko desaťročí zastaví – ak vôbec – pri počte dva a pol ...

NATO je tu!

Rečnil som na dvoch mítingoch na Hviezdoslavovom námestí proti prítomnosti cudzích vojsk u nás, lebo dobré časy pre národ a pre Maticu neboli v časoch, keď u nás cudzí vojaci boli. Keď najprv ...

Buďme čestní!

Rok, ktorý prišiel bez pýtania, dáva nám šancu prežiť ďalších 365 dní tak, ako budeme chcieť, vedieť a vládať. Bude rokom osláv jubileí: dvestodvadsať rokov Moysesa, dvestodesať rokov Kozáčka, ...

Začína sa štvrťstoročnica

Začína sa rok štvrťstoročnice od udalostí, ktoré viedli k osamostatneniu sa Slovenska; zvykne sa hovoriť aj o vzniku druhej Slovenskej republiky. V júli bude Deň prijatia deklarácie zvrchovanosti. ...

Načo je nám štát?

Roky so sedmičkou na konci veru neboli pre náš národ nikdy veľmi prajné. 1867, 1907, 1917, 1947. A aj tento sedmičkový sa začal tak, akoby nič dobré nesľuboval. Lebo v roku 25. výročia deklarácie ...

Netolerantní Slováci?

Dennodenne sa potvrdzuje, že ani jeden z denníkov, ktoré vychádzajú u nás v našej reči, teda po slovensky, nie je slovenský obsahom. V niektorých od podlahy hanobia najvyšších domácich štátnych ...