Fašizmus?

Sme zaplavení falošnými nálepkami. Fašistami, či zatiaľ len "ľuďmi so sklonom k fašizmu" sú tí, ktorí majú vzťah k tradíciám. Sme 21. januára 2017: „Prvým znakom fašizmu by mohlo byť jeho lipnutie ...

Blízka i ďaleká slovanská jednota

S Turícami, ktoré sme nedávno oslávili, súvisí začiatok šírenia Kristovho učenia vo „všetkých“ jazykoch sveta. V Knihe kníh sa vymenúvajú národy, ktorých zástupcovia počuli z úst učeníkov svoju ...

Aj preto...

thumbnail
Zmysel Matice bol, je a bude na pretrase. A tak nezaškodí pripomenúť, a trebárs aj zopakovať a opakovať, že Maticu potrebujeme pre ochranu tohto národa, pre uchovávanie tradícií, pestovanie ...

Stav sveta a Matica

Svet je, žiaľ, taký, aký je. Vládne mu neoliberalizmus, ktorý problémy odôvodňuje netolerantnosťou a nie rastúcou sociálnou nerovnosťou, neľudským vykorisťovaním, chudobou a sociálnou ...

Budúcnosť?

Iste, aby človek mohol hodnotiť, potrebuje hodnotenú vec poznať dokonale. Dva týždne je na to primálo, ale predsa: Číne, v ktorej žije takmer poldruhamiliardy ľudí – teda presnejšie 1,4 miliardy, ...

Čankajšek a Tiso

Každé porovnanie pokrivkáva. Ale doba si aj krkolomné porovnania priam žiada. A tak postavme vedľa seba dvoch mužov, ktorí sa narodili v jednom roku a v jednom mesiaci – Čankajšek 31. októbra ...

Ako vymyť mozog?

„Dajte ľuďom súťaže, v ktorých vyhrajú zapamätaním si slov z populárnych hitov, mien hlavných miest alebo koľko kukurice kde vlani vyrástlo. Doplna ich napchajte nehorľavými dátami, nech sa cítia ...

Ide o Slovensko!

Zdá sa, že tento malý kúsok zeme uprostred Európy, naša drahá vlasť, Slovensko, je tŕňom v kohosi oku. Sú médiá, a je ich, žiaľbohu väčšina, ak nie takmer všetky, ktoré sa nehanbia v súvislosti s ...

Nijaký dátum nie je tabu

Štvrtého apríla som na pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie kládol veniec na čele delegácie Matice slovenskej. Bol v nej riaditeľ bratislavského Domu MS Jozef Bača, aj riaditeľ Štátneho ...

Nech žije generálny riaditeľ!

Otvorím televíziu zavčasu ráno, a cez celú obrazovku svieti heslo: „Nech žije generálny riaditeľ!“ Otvorím televíziu na pravé poludnie a čítam: „Nech žije generálny riaditeľ!“ Otvorím televíziu v ...