Sloboda a strach

Sloboda a strach sú v nepriamej úmere. Čím viac slobody, tým menej strachu. A naopak, čím menej slobody, tým strachu viac. Naše dejiny vydávajú svedectvo. V časoch neslobody akéhokoľvek druhu, ...

Naša budúcnosť?

Naša budúcnosť je v pochopení našich nie celom poznaných dejín. Lebo ako čert svätenej vody sa bojíme prekročiť tieň cudzích teórií o „príchode“ našich predkov vtedy a vtedy stade a stade, ani ...

Položili životy za našu slobodu

Iba druhý raz v dejinách sa na našom území konal akt blahorečenia. V posledný septembrový deň sa stal blahoslaveným mučeník z obdobia komunistickej diktatúry, kňaz salezián Titus Zeman. Akt ...

Poučíme sa niekedy?

thumbnail
Stretli sme sa na pôde Matice s predstaviteľmi Slovákov zo zahraničia. Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici prijala na svojom zasadaní viacero odporúčaní, napríklad o zlepšení ...

Koprodukcia

thumbnail
Naša verejnoprávna televízia uviedla koprodukčný film Teória tigra. Kdesi som sa dočítal, že ide o „film Česko/Slovensko 2016“, no na príslušnej stránke wikipedie stojí toto: „Teorie tygra (2016) ...

Ministri a prezidenti

thumbnail
V celej našej histórii sme mali už desiatky ministrov a počet prezidentov sa dá spočítať na jednej ruke. Jeden z nich, Mikuláš Pružinský z Bešeňovej, bol ministrom financií v rokoch 1939 – 1945. ...

Naša ponuka a výzva

Minulý týždeň tĺklo matičné srdce v slovenskom Ríme, v Trnave. Vzdaním holdu prvému kodifikátorovi slovenčiny Antonovi Bernolákovi sme aj za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča otvorili štvordňové ...

A zase výročia

August a september sú posiate sviatkami. Na Jankovom vŕšku sa 29. augusta stretli stovky národovcov. Bol aj Vladimír Mečiar. Čo sa udialo, to sa uchováva v pamäti národa. Udalosti, tradície, činy ...

Náš príbeh

Málo „klasického hrdinstva“ – teda šermovania zbraňami, sme prežili v našej histórii. Občas nás k šermovaniu prinútili „okolnosti“. Sme však tu, slovo a sláva je nám ako národnému kolektívu počas ...

Čo je u nás, je naše

thumbnail
Aj leto pred 1845 rokmi bolo horúce, vtedy 11. júla 172 trápili na strednom Slovensku domáci Kvádi okupantov Rimanov. Dolinu, ktorou mašírovala dvanásta rímska légia, zarúbali na jednej i na ...