Nevzďaľujme sa od pravdy

Pravdu hovoriť – to je veru vec riskantná! Sú o tom nielen všelijaké príslovia a porekadlá, a to hádam v každom jazyku a v každom národe, ale už to aj zažívame. Lebo vo svete, kde majú oveľa ...

Matica?

Keď sa hýbu ľady, príde na pretras Matica. Zakaždým. Po roku 1932, keď sa na jej pôde stretli Hlinka a Rázus, keď Matica odmietla prznenie slovenčiny (vtedy na českú nôtu), Praha znížila pre ...

Sme iní, ako iní?

Prežili sme čosi strašnejšie ako uragán. Stačil len trochu netradičný pohľad na roky 1939-1944 a zásoby lepu v istých dielňach nestačili, aby nám na čelá mohli prilepiť všetky tie najstrašnejšie ...

Jeden zo slovenských osudov

Pred 110 rokmi sa narodil v Šarišskom Štiavniku v rodine gréckokatolíckeho kňaza Dionýz Ilkovič, zakladateľ slovenskej fyziky. Počas štúdií v Prahe si ho všimol profesor Jaroslav Heyrovský a vzal ...

O slobodu ide!

Prišli mi desiatky mailov a ďalšie desiatky telefonátov a esemesiek. Na ulici mi potriasajú rukou neznámi ľudia... „Ďakujem, pán predseda. Filmík som si niekoľkokrát pustil a nenašiel som v ňom ...

Za tú našu slovenčinu!

Aj toho roku si na Devíne pripomenieme odkaz troch našich najslávnejších jazykovedcov: Konštantína – sv. Cyrila, Bernoláka a Štúra. Títo traja majú totiž okrem celibátu – ani jeden z nich sa ...

Zase je plesová sezóna

  Plesáme a zabávame sa, ale nič si nenavyberáme, štatistici varujú, že počet Slovákov už bude iba extrémne klesať a možno sa o niekoľko desaťročí zastaví – ak vôbec – pri počte dva a pol ...

NATO je tu!

Rečnil som na dvoch mítingoch na Hviezdoslavovom námestí proti prítomnosti cudzích vojsk u nás, lebo dobré časy pre národ a pre Maticu neboli v časoch, keď u nás cudzí vojaci boli. Keď najprv ...

Buďme čestní!

Rok, ktorý prišiel bez pýtania, dáva nám šancu prežiť ďalších 365 dní tak, ako budeme chcieť, vedieť a vládať. Bude rokom osláv jubileí: dvestodvadsať rokov Moysesa, dvestodesať rokov Kozáčka, ...

Začína sa štvrťstoročnica

Začína sa rok štvrťstoročnice od udalostí, ktoré viedli k osamostatneniu sa Slovenska; zvykne sa hovoriť aj o vzniku druhej Slovenskej republiky. V júli bude Deň prijatia deklarácie zvrchovanosti. ...