Stav sveta a Matica

Svet je, žiaľ, taký, aký je. Vládne mu neoliberalizmus, ktorý problémy odôvodňuje netolerantnosťou a nie rastúcou sociálnou nerovnosťou, neľudským vykorisťovaním, chudobou a sociálnou ...

Budúcnosť?

Iste, aby človek mohol hodnotiť, potrebuje hodnotenú vec poznať dokonale. Dva týždne je na to primálo, ale predsa: Číne, v ktorej žije takmer poldruhamiliardy ľudí – teda presnejšie 1,4 miliardy, ...

Čankajšek a Tiso

Každé porovnanie pokrivkáva. Ale doba si aj krkolomné porovnania priam žiada. A tak postavme vedľa seba dvoch mužov, ktorí sa narodili v jednom roku a v jednom mesiaci – Čankajšek 31. októbra ...

Ako vymyť mozog?

„Dajte ľuďom súťaže, v ktorých vyhrajú zapamätaním si slov z populárnych hitov, mien hlavných miest alebo koľko kukurice kde vlani vyrástlo. Doplna ich napchajte nehorľavými dátami, nech sa cítia ...

Ide o Slovensko!

Zdá sa, že tento malý kúsok zeme uprostred Európy, naša drahá vlasť, Slovensko, je tŕňom v kohosi oku. Sú médiá, a je ich, žiaľbohu väčšina, ak nie takmer všetky, ktoré sa nehanbia v súvislosti s ...

Nijaký dátum nie je tabu

Štvrtého apríla som na pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie kládol veniec na čele delegácie Matice slovenskej. Bol v nej riaditeľ bratislavského Domu MS Jozef Bača, aj riaditeľ Štátneho ...

Nech žije generálny riaditeľ!

Otvorím televíziu zavčasu ráno, a cez celú obrazovku svieti heslo: „Nech žije generálny riaditeľ!“ Otvorím televíziu na pravé poludnie a čítam: „Nech žije generálny riaditeľ!“ Otvorím televíziu v ...

Nevzďaľujme sa od pravdy

Pravdu hovoriť – to je veru vec riskantná! Sú o tom nielen všelijaké príslovia a porekadlá, a to hádam v každom jazyku a v každom národe, ale už to aj zažívame. Lebo vo svete, kde majú oveľa ...

Matica?

Keď sa hýbu ľady, príde na pretras Matica. Zakaždým. Po roku 1932, keď sa na jej pôde stretli Hlinka a Rázus, keď Matica odmietla prznenie slovenčiny (vtedy na českú nôtu), Praha znížila pre ...

Sme iní, ako iní?

Prežili sme čosi strašnejšie ako uragán. Stačil len trochu netradičný pohľad na roky 1939-1944 a zásoby lepu v istých dielňach nestačili, aby nám na čelá mohli prilepiť všetky tie najstrašnejšie ...