Ocenenie jubilanta


//Ocenenie jubilanta

V polovici februára 2019 sme v priestoroch DMS Košice pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín ocenili matičiara Ing. Mariána Ivanka.

K tomuto peknému životnému jubileu a oceneniu jeho doterajšej práce v prospech MS mu na návrh MO MS Košice osobne zablahoželal a odovzdal pamätný list predsedu Matice slovenskej Marián Gešper. Jubilantovi zablahoželal aj riaditeľ DMS Košice Michal Matečka, ako aj ďalší matiční funkcionári, ktorí sa mu poďakovali za záslužnú prácu na matičnom poli a zaželali mu hlavne zdravie a veľa energie do ďalšej matičnej činnosti.

Marián Ivanko je dlhoročným členom Matice slovenskej, oddaným vlastencom a šíriteľom jej idey. Na záver sa oslávenec poďakoval Matici slovenskej za ocenenie doterajšej práce pre Maticu slovenskú a vyjadril presvedčenie, že Matica slovenská sa bude aj naďalej rozvíjať a plniť svoju nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, v čom chce byť aj on naďalej nápomocný.

 

riaditeľ DMS Košice,
Michal Matečka

foto: Peter Schvantner

2019-03-15T09:40:50+00:0014 marca 2019 |Košický kraj|
X