Ocenenie riaditeľa Domu MS Košice

thumbnail

Košice, 26. 5. 2017

Dňa 26. mája 2017 sa uskutočnilo oficiálne pripomenutie 25. výročia založenia Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach na Južnej triede č. 50.
Slávnostného aktu, okrem funkcionárom PZ SR a pedagógov SOŠ, sa zúčastnili aj predstavitelia verejného a kultúrneho života v meste Košice. Medzi pozvanými hosťami a ocenenými nechýbal ani terajší riaditeľ Domu MS Košice Michal Matečka.
Riaditeľka SOŠ PZ Košice, pplk. PaeDr. Lucia Vargová, PhD., pri tejto príležitosti udelila riaditeľovi DMS Košice pamätnú medailu za osobný prínos vo výchove a vzdelávaní príslušníkov PZ.
Menovaný sa zaslúžil o prípravu absolventov SOŠ PZ podielom prispenia na integrovaných tematických zamestnaní pri osvojovaní vedomosti, zručnosti a návykov, keď pôsobil ako jeden z riaditeľov obvodného oddelenia PZ Košice.
Stojí za zmienku, že Michal Matečka je už dlhé roky známy svojou národnou a matičnou činnosťou v meste Košice, kde pôsobí v Miestnom odbore MS Košice a od posledných rokov aj ako riaditeľ DMS Košice, ktorý významným spôsobom stabilizoval matičnú činnosť v druhom najväčšom meste v Slovenskej republike.

JUDr. Jozef Dienes, CSc.

článok neprešiel jazykovou úpravou