Očová spieva a tancuje opäť


//Očová spieva a tancuje opäť

Očová, 8. 6. 2018

Rázovitá obec Očová je známa detským súborom Poľana. Súbor je známy nielen v blízkom okolí, ale aj za hranicami šíri dobré meno a tradície našej krásnej vlasti. Stalo sa už tradíciou, že začiatkom júna je okolie ZŠ s MŠ v Očovej rušnejšie než zvyčajne. Všade vidieť skupinky detí v ľudových krojoch. To sa koná nesúťažná prehliadka DFS.
Tak to bolo aj 8. júna t. r., keď pri príležitosti výročia Memoranda národa slovenského do Očovej zavítali súbory už 21-krát, a to DFS – Brnenský Valášek z Brna, DFS – Tekovanček zo Starého Tekova, DFS – Goralik z Kežmarku a DFS – Poľana z Očovej.
Vo svojich vystúpeniach predstavili hry detí na lúke, na salaši, tancom a spevom vyjadrili prácu ľudí, ich remeslá. Prekrásne zneli piesne z úst detí, ktoré sprevádzala ľudová hudba. Súbory nám prestavili rôzne zvyky a tradície zo svojich regiónov Slovenska a z Brna. Spája ich jedno – láska k národným piesňam a tancom, láska ku kultúrnemu odkazu našich predkov, ktorí nám ho zanechali v dôvere, že naň nikdy nezabudneme.
I keď prehliadka súborov bola nesúťažná, všetky súbory boli za svoje výkony odmenené. Každý člen súboru obdržal malý upomienkový darček. Darčeky pre jednotlivé súbory odovzdal starosta obce Dr. Ján Senko a riaditeľka školy Dr. Anna Sojková. Účinkujúci mali možnosť oboznámiť sa s históriou obce v Múzeu na PD, kde ich sprevádzala lektorka Mgr. Katarína Rajčoková, v Remeselnom dvore si vyskúšali šikovnosť svojich rúk v tvorivých dielňach. Členom súboru Brnenský Valášek tlieskali i pacienti LD – Marína na Kováčovej, kde vystúpili spolu so súborom Poľana.
Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu školy, kuchárkam ZŠ, všetkým rodičom za starostlivosť o deti našich hostí. Zároveň ďakujem sponzorom, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu festivalu.

Viera Šimkovičová,
predsedníčka MO MS v Očovej

2018-06-26T12:19:12+00:0026 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X