Odborná konferencia - Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne, spojená s premiérou videodokumentu

thumbnail

Brezno, 12. 9.  2017

Martin Rázus (MR) - evanjelický kňaz, prozaik, dramatik, básnik, esejista, publicista, buditeľ, tvorca duchovných piesní, politik a rodič.
V Brezne pôsobil posledných 7 rokov, 3 mesiace a 7 dní svojho života. Skonal na breznianskej fare v noci zo soboty na nedeľu o pol jednej 08. augusta 1937, vo veku iba 49 rokov. Breznianske pôsobenie však patrilo k jeho najplodnejším. V literárnej tvorbe tu napísal   7 prozaických diel a 4 básnické zbierky. Zaujala ho história mesta tak, že sa stala námetom jeho diel (Júlia, Krčmársky Kráľ, Odkaz mŕtvych, Bombura). Obyvatelia mesta si jeho život a dielo pripomínajú s úctou. Z týchto pohnútok mu v nedeľu 6. augusta 2006, v mestskom parku odhalili sochu.
V piatok 02. februára 2007 bol pri Miestnom odbore Matice slovenskej (MO MS) založený Klub MR – Maroško, z ktorého iniciatívy a s podporou vedenia mesta, Horehronského múzea, Evanjelickej cirkvi, bola vybudovaná a následne v sobotu 30. mája 2009 slávnostne odovzdaná Pamätná izba s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. Desať ročná cieľavedomá, systémová práca nielen členov Klubu Maroško pri uchovávaní a propagovaní historického literárneho dedičstva mesta našla odozvu nielen medzi domácimi podporovateľmi, ale i  širšom v celoslovenskom meradle .  V druhej polovici roku 2016 oslovila Klub Maroško PhDr. Ivana Beniaková, aktivistka v OZ TIMO so sídlom v Podbrezovej a ponúkla spoluprácu na projekte natočiť videodokument o živote a diele MR, ktorého súčasťou budú aj výpovede pamätníkov a významných osôb, ktorí sa zaslúžili o zveľadenie horeuvedeného kultúrno – literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre budúce generácie.
Na základe svojich predchádzajúcich skúseností pripravila scenár, na ktorého realizáciu oslovila Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií,  Univerzity Konštantina Filozofa (UKF) v Nitre. Spoluprácu jej potvrdil sám riaditeľ PhDr. Ján Gallik, PhD. Vo štvrtok 25. augusta 2016 pracovná skupina s mladým kameramanom Erikom Knotekom zahájila natáčanie videodokumentu. Dohodlo sa, že jeho slávnostná premiéra sa uskutoční ako odborná Konferencia pod názvom „Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne“, pri príležitosti 80. výročia jeho smrti ako súčasť akcií Letokruh Martina Rázusa 2017/2018. V utorok 12. septembra 2017, bol upršaný deň. Do veľkej sály Ms. hotela Ďumbier sa však schádzali ľudia z celého Slovenska, ktorí mali k sebe blízko. Vítala ich predsedníčka MO MS  Ivana Kružliaková a primátor mesta Tomáš Abel - vnučka Martina Rázusa doc. Viera Lichardová s manželom a dcérou, zástupcovia evanjelickej cirkvi – medzi nimi  senior Ján Čáby  a farár Ladislav Kozák s manželkou až z Toronta (Kanada), zástupcovia  Spolku Martina Rázusa z Liptovského Mikuláša – predseda Stanislav Žiška a Alexander Slafkovský, zástupcovia spoločenských a kultúrnych organizácií z Banskej Bystrice... Prednášajúci z UKF z Nitry a Brezňania. Z nich aj solídna účasť študentov stredných škôl. Celkove asi 130 osôb. Program podujatia, doplnený o prednášku zástupcu Klubu MR - Maroško doc. Milana Pivovarčiho, sa riadil postupom, ktorý je uvedený na pozvánke vo foto - prezentácii.  Spomínaná slávnostná premiéra videofilmu sa premietla z časových dôvodov iba čiastočne. Celý film bude premietnutý 18. októbra 2017, pri príležitosti 129.  narodením MR. Distribuovaný bude aj na DVD nosičoch, ktorý sa bude dať kúpiť za 8 € / kus.       Viac o konferencii,  počte účastníkov, hosťoch, jednotlivých prednášajúcich, priebehu programu, ale aj  o organizačnej a obsahovej úrovni presviedča priložená foto - prezentácia.

Text: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc.

https://photos.google.com/share/AF1QipOCEcGAiGhU4fUFGhCDKvgNQbSNUOsuWNSkmpLb48tbWpV6hnAJZCC7Qmfiu_kzZg?key=SnJjZm5tTEtxbmlkdWpQeVhKclhPR0lsdXI5ZmRB

článok neprešiel jazykovou úpravou