Odborný seminár – historické parky a záhrady


//Odborný seminár – historické parky a záhrady

Zámok Topoľčianky – štvrtok 6. 12. 2018

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT), ktorá združuje ľudí z oblasti tvorby, ochrany a údržby zelene a verejných priestorov, už tradične organizuje na konci roka seminár o „historickej zeleni“. Keďže ho zvyknú organizovať v mieste rekonštruovaných parkov, kaštieľov a podobne, tak tentoraz sa rozhodli pre Topoľčianky – známe svojím zámkom a rozsiahlym historickým Parkom Topoľčianky. K rozhodnutiu prispela aj 100-ročnica vzniku Československej republiky. Topoľčianky sa tiež zaradili k symbolom 1. ČSR. Zásluhu na tom má jej prvý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937), ktorý si ich vybral za obľúbené letné sídlo a v rokoch 1923 – 1933 tu pravidelne trávieval letné prázdniny.
Z registrácie účastníkov pri prezentácii vyplynulo, že pozvanie prijalo cca 80 účastníkov – projektantov, pracovníkov realizačných záhradníckych firiem, mestských a obecných úradov, pracovníkov úradov životného prostredia, pamiatkových úradov až po akademickú obec z celého Slovenska. Z nich môžeme spomenúť prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) – Katedra záhradnej a krajinnej architektúry.
Seminár zahájil úvodným privítaním účastníkov krajinný architekt Ing. Zoltán Balko, aktuálny predseda správnej rady združenia SZKT.
Prvý prednášajúci domáci Ing. Vladimír Lukoťka, predseda OZ Park Topoľčianky, predstavil obrazom aj slovom Park Topoľčianky ako dejisko historických a spoločenských udalostí. Urobil to názorne, tak ako aj ostatní prednášajúci, s využitím premietacej techniky a PowerPointu.
Následne Ing. Darina Ulrychová, Csc., z KPÚ Nitra, tiež fotoprezentáciou priblížila „originálny vodný systém v historickom parku Topoľčianky“.
Novozrekonštruovaný „Park pri kaštieli na Prednej Hore“ predstavil Ing. Ján Kokoruďa, zo spoločnosti Kvety Tatry Slovensko, s. r. o.
Po prestávke ako prvý vystúpil prednášajú z Českej republiky – Ing. Roman Zámečník, PhD., z Národného památkového ústavu pri Mendělejove univerzitě v Brne, Záhradnícká fakulta. Prítomných slovom a obrazom predstavil „Záhradní umění první Československé republiky“.
Do mozaiky udalostí 1. ČSR sa snažili prispieť aj dvaja prizvaní prednášajúci z Brezna a Banskej Bystrice, reprezentujúci 5-ročnú činnosť 5-člennej skupiny turistov, nadšencov pre historické dokumentovanie udalostí, spojené so vznikom a obdobím prvej ČSR.
V prednáške „Jubilejné háje – živá pamiatka na 1. ČSR“ hovorca skupiny Milan Kováčik predstavil 25 z doteraz nájdených jubilejných hájov, ktoré roku 1928 k oslavám 10. výročia vzniku 1. ČSR mala vysadiť každá lesná správa z netradičných drevín, odlišných od okolitých lesov.
Druhý hovorca Mgr. Tomáš Trstenský, predseda KST Banská Bystrica – Kremnička, zasa v prednáške „Stromy slobody 1. ČSR na Slovensku“ predstavil všetky ním zdokumentované pamätné stromy vysádzané počas 1. ČSR – v parkoch, novootvorených školách, pri kostoloch…
Po spoločnom obede sa väčšia časť návštevníkov rozhodla pre komentovanú prehliadku historického parku. Sprevádzala ich Ing. Darina Ulrychová, CSc. Bolo to mimoriadne zaujímavé.
Účastníci, turisti spolucestujúci z Brezna a Banskej Bystrice, stihli pred večerom urobiť ešte výjazd na neďaleký Hrušov, kde na úboči pod ruinami známeho hradiska, neďaleko horárne, mali avizovaný ďalší, v poradí už 26. jubilejný háj. Podarilo sa. Mohutné netradičné stromy 2 x borovica Vejmutovka, 8 x Lipa a tri Tuje západné, nachádzajúce sa v kruhu okolo silne poškodenej kamennej, rozpadnutej mohyly, potvrdili, že ho našli. Zdokumentovali ho (N48.47972° E18.42157°), s predsavzatím, že ho na jar 2019 prídu opraviť. Pozri foto-prezentáciu.

 

Text: Ing. Milan Kováčik z Brezna
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc., z Brezna

https://photos.google.com/share/AF1QipMAWca0yiwitvmJSRnzZcUnvlnlDFsYskx06o0vQC3_oxfha8BMqPAhaVAvKpwBjg?key=ZDJCa0hrUzNueFlad2x1b2tGYVpQaEF0T0tqejhn

2018-12-13T12:11:32+00:0013 decembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X