Odborný seminár – Vznik Česko-Slovenska v roku 1918


//Odborný seminár – Vznik Česko-Slovenska v roku 1918

Zlaté Moravce,  31. 5. 2018

Vo štvrtok 31. mája 2018 sa v Zlatých Moravciach konal odborný seminár, ktorý sa zaoberal témou vzniku Česko-Slovenska. Seminár sa podarilo zorganizovať v spolupráci s mestom Zlaté Moravce, Mestským strediskom kultúry a športu a Miestnym odborom MS Zlaté Moravce. Prednášajúci sa venovali historickým udalostiam z roku 1918, Česko-Slovenskej republike a takým významným dokumentom, akými boli Clevelendská dohoda, Pittsburská dohoda a Martinská deklarácia. Dátum mal symbolicky pripomínať aj dátum podpísania Pittsburskej dohody z roku 1918, ktorá síce vznikla už 30. mája, ale podpísaná bola až o deň neskôr.
Poslucháčov za MO MS Zlaté Moravce privítal jeho bývalý predseda Emil Valent. Hostí oboznámil s programom semináru, ktorý bol obohatený o kvízové otázky z hlavného referátu. Po ich zodpovedaní a zlosovaní boli traja výhercovia odmenení hodnotnými knihami. Na prednáške bola prítomná aj Simona Holubová, novozvolená predsedníčka MO MS Zlaté Moravce a zároveň riaditeľka Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce, Veronika Bilicová, riaditeľka Domu MS v Nitre, a študenti miestneho gymnázia.
Odbornú diskusiu na tému vzniku Česko-Slovenska v súvislosti so slovenskými dejinami viedol PhDr. Peter Mulík, PhD., z Historického ústavu Matice slovenskej a zazneli aj dva koreferáty. Prednášajúci sa dotkli aj tém slovenského vysťahovalectva či československých légií a dozvedeli sme sa zaujímavosti z oblasti Zlatých Moraviec. Záujem o históriu bol citeľný aj u publika, v diskusii sa vyjadrili viacerí so zaujímavými sprostredkovanými skúsenosťami z rozprávania ich vlastných rodičov a známych. So zabezpečením prednášateľa pomáhal odboru Dom MS v Nitre, pričom sa obaja organizátori dohodli na ďalšej spolupráci v organizovaní pravidelných historických prednášok. Najbližšou naplánovanou prednáškou je téma Cyrilo-metodská tradícia s dôrazom na okres Zlaté Moravce, ktorá sa uskutoční 6. júla.

Mgr. Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

autorfotografií: Bilicová

 

2018-06-11T15:28:18+00:0011 júna 2018 |Nitriansky kraj|
X