Odhalenie busty a tabule Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v centre Košíc

//Odhalenie busty a tabule Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v centre Košíc

Odhalenie busty a tabule Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v centre Košíc

2017-11-14T09:56:30+00:00

Košice, 22. 9. 2017

V Košiciach na Hlavnej 59 v bývalej mestskej radnici sa 22.9.2017 uskutočnilo slávnostné podujatie, ktoré spočívalo v odhalení busty a tabule Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, ktorého 200 výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. Jozef Miloslav Hurban 28.2.1949 prišiel s dobrovoľníckym vojskom do Košíc, kde ho vítal nadšený dav, a práve medzi Dómom svätej Alžbety a bývalým trhoviskom predniesol svoju reč. Preto napriek mnohým prekážkam majú busta a tabula miesto, aké si právom zaslúžia.
O podujatie sa spoločne zaslúžila Matica Slovenská, Dóm Matice slovenskej Košice, Mladá Matica a konalo sa pod patronátom primátora mesta Košice Richarda Rašiho, a za jeho podporu je potrebné mu poďakovať. Bola to veľmi významná udalosť, aká sa v Košiciach už dávno nekonala. Udalosti sa zúčastnili okrem matičiarov z Košíc, matičiari z Rožňavy, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Moldavy nad Bodvou a Prešova, podpredseda Matice Slovenskej Marián Gešper, viceprimátor Košíc Martin Petruško a mnohí ďalší hostia. Za SNS sa zúčastnila krajská tajomníčka Monika Gergeľová. Taktiež sa zišlo mnoho významných predstaviteľov verejného života a vedeckej obce.
Prvá časť programu sa uskutočnila priamo pred bustou. Podujatie moderoval známy Košičan Richard Hergott, ktorý sa zverenej úlohy zhostil so šarmom jemu vlastným. Samozrejme na úvod sme si spoločne zaspievali slovenskú hymnu a neskôr aj matičnú hymnu Kto za pravdu horí. Príhovor predniesol viceprimátor Košíc Martin Petruško aj podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vyzdvihol hlavne Hurbanove dedičstvo, ktoré nám zanechal, či už sú to časopisy, Slovenská národná rada, moderný politický život a jeho boj s národovcami, ale aj o to, že stál pri založení Matice slovenskej.
Druhá časť programu pokračovala v priestoroch radnice mesta Košice. Úvodnú báseň o Hurbanovi predniesla Daniela Hrehová. Hranú scénku o Hurbanovom živote predstavila Mladá Matica. Mladí matičiari Peter Schvantner a Barbora Repková nám oživili významné udalosti zo života Jozefa Miloslava Hurbana, ako sa zoznámil so Štúrom, jeho zásluhy v dobrovoľníckej výprave a iné. Kiežby bolo Hurbanovi dopriate vedieť, že Slováci to naozaj dokázali a už viac nie sú len jedným národom vo veľkej monarchii, ale majú svoj malý, tvrdo vydretý štát. Následne príhovor predniesol aj významný hosť, kultúrny atašé veľvyslanectva Ruskej federácie Nikita Griščenko, ktorý predstavil osobnosť Hurbana v širších slovanských súvislostiach. Programom nás ďalej sprevádzalo vystúpenie ženskej speváckej skupiny Živena z Moldavy nad Bodvou, nasledoval folklórny súbor Studzenka z Plechotíc, ktorý vystriedal spevácky súbor Matičiarky z Košíc. Záverečné slovo patrilo riaditeľovi DMS Košice a predsedovi MO MS Košice Michalovi Matečkovi, ktorý sa poďakoval za účasť všetkým účinkujúcim aj všetkým zúčastneným na tomto slávnostnom podujatí a vyslovil nádej, že sme sa pri takejto udalosti nezišli naposledy, pretože Slovensko má ešte veľa významných predstaviteľov, ktorí by si zaslúžili rovnakú poctu. Následne sa po programe konala malá recepcia pre pozvaných hostí.
Odkaz Jozefa Miloslava Hurbana je teda naďalej živý, preto si na záver pripomeňme jeho citát: „História pre národ je tým, čím svedomie pre človeka. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomostí o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“

Martina Matečková

článok neprešiel jazykovou úpravou

X