Oravské piliere slovenskej štátnosti


//Oravské piliere slovenskej štátnosti

Trstená, Tvrdošín 14. 11. 2018

V roku 2018 si na Slovensku pripomíname rôzne výročia, veď napokon osmičky v našich dejinách boli viackrát dôležitými medzníkmi. Matica slovenská vyhlásila rok 2018 za rok štátnosti. Z tohto dôvodu si Miestny odbor Matice slovenskej v Tvrdošíne prostredníctvom projektu Ignác Gessay – Štefan Furdek – oravské piliere slovenskej štátnosti spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trstenej pripomenuli významné osobnosti, ktoré stáli na prahu slovenskej štátnosti a svojimi aktivitami pomohli vyslobodiť sa spod tisícročného jarma uhorskej nadvlády.
Naše spomienkové stretnutie sa uskutočnilo 14. novembra 2018 najprv pred rodným domom Štefana Furdeka – významného Slováka, ktorý v USA založil pred 125 rokmi Maticu slovenskú a bol jej prvým predsedom. Bol aj spoluzakladateľom a prvým predsedom Prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA. V roku 1906 stál pri zrode Slovenskej ligy v USA. Zaslúžil sa o rozvoj slovenských škôl v USA a napísal pre ne niekoľko učebníc a čítaniek. Štefan Furdek pomáhal Slovákom v Amerike, vydával rôzne literárne diela. Svojimi protestami a vyhláseniami napomohol tomu, aby sa svet dozvedel o utrpení Slovákov v Uhorsku. Pred jeho rodným domom v Trstenej sme si preto uctili jeho pamiatku a odobrali hrsť rodnej zeme, ktorá poputuje do Štúrova. Pri príležitosti odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra budú vsypané do objektu pamätníka hrste zeme významných slovenských dejateľov z jednotlivých regiónov Slovenska.
Program spomienkového stretnutia potom pokračoval presunutím sa do Tvrdošína, kde pri buste Ignáca Gessaya, signatára Pittsburskej dohody, sme si pripomenuli jeho život a dielo. Odobratá hrsť zeme predsedom Krajskej rady p. Milanom Stromkom taktiež nájde svoje miesto medzi národnými dejateľmi. V interiéri Spojenej školy v Tvrdošíne sme sa neskôr prostredníctvom fotografií hlbšie ponorili do obdobia života I. Gessaya. Predseda MO MS v Tvrdošíne Mgr. Dušan Šoltés ďakuje všetkým účinkujúcim i matičiarom za sprievodné slovo krásnu pieseň o Slovensku pri realizácii projektu. Poznamenal: „Opäť sme postavili piliere slovenskej štátnosti na vedomie všetkým s odkazom nezabudnúť na ľudí, ktorí pred sto rokmi stáli na začiatku zápasu o našu štátnosť. Úlohou nás všetkých je odovzdať tento odkaz aj nasledujúcim generáciám.“

Mgr. Dušan Šoltés,
Mgr. Frančeková Jana,
MO MS v Tvrdošíne,
MO MS v Trstenej

2018-12-13T08:36:49+00:0013 decembra 2018 |Žilinský kraj|
X