Osadenie štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove tri roky komplikuje samospráva


/, Nitriansky kraj/Osadenie štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove tri roky komplikuje samospráva

Napriek prvotnej proklamovanej ústretovosti už tri roky komplikuje samospráva osadenie štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý chce Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) umiestniť na nábreží Dunaja v Štúrove. Pamätník spolu s kamenným podstavcom je už vyše polroka pripravený na osadenie na štátnom pozemku majiteľa Verejné prístavy, s ktorým má MO MS uzavretú nájomnú zmluvu.

Stavebný úrad v Štúrove (SÚ) doposiaľ nechce vydať stavebné povolenie pre pamätník Ľudovíta Štúra, neustále požaduje nové dodatky a doplnenia žiadosti. Len deň pred slávnosťou poklepania základného kameňa v roku 2015 úrad neuznal predbežný písomný súhlas vlastníka pozemku na osadenie pamätníka, konkrétne súhlas na osadenie základného kameňa pamätníka s rozmermi cca 50 x 50 cm. V roku 2016 neuznal ani stavebné ohlásenie inštalácie pamätníka, ale požadoval stavebné povolenie s ďalšími prílohami – vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov. V auguste 2018 opätovne zamietol stavebné ohlásenie pre pamätník a žiadal stavebné povolenie s množstvom vyjadrení a stanovísk dotknutých subjektov. Keď ich MO MS predložil, po ústnom konaní na mieste s ďalšími dotknutými subjektmi Dopravný úrad nesúhlasil s umiestnením pamätníka, pretože údajne prekáža vo výhľade na vodnú cestu. SÚ následne pozastavil stavebné konanie a požaduje presné určenie miesta pamätníka. Pritom pri podobných drobných stavbách na Slovensku sa ich umiestnenie môže spresniť aj dodatočne tzv. zmenou stavby, s čím pôvodne SÚ predbežne aj súhlasil. MO MS bol nútený presunúť umiestnenie pamätníka do úzadia až o 5 metrov od dunajskej promenády, a to aj na základe vyjadrenia dotknutého subjektu Slovenského vodohospodárskeho podniku údajne z dôvodu prítomnosti podzemnej drenáže.

Odhalenie pamätníka Ľudovíta Štúra organizačný výbor naplánoval na 21. októbra 2018, kedy si mali Slováci a všetci kultúrni občania nielen zo Štúrova, ale z celého Slovenska aj zahraničia pripomenúť 203. výročie narodenia tejto významnej osobnosti za prítomnosti predsedu vlády SR a ďalších vysokých predstaviteľov nášho štátu. Na slávnosti mali vystúpiť folklórne súbory, zástupcovia krajov mali sypať symbolické prste zeme zo všetkých okresov Slovenska, vrátane Štúrovej rodnej obce Uhrovec. Pamätník mali požehnať predstavitelia katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Na bustu Ľudovíta Štúra venoval bývalý predseda vlády SR Robert Fico sumu 5 000 eur a prevzal aj záštitu nad pamätníkom. Pamätník finančne či odborne podporili – Matica slovenská, obec Uhrovec, autor busty Martin Pala, Združenia slovenskej inteligencie Korene a ďalší podporovatelia.

Štúrovo ako slovenské mesto, ktoré má tú česť niesť meno velikána a bojovníka za práva všetkých národov, by malo byť hrdé, že sa môže stať jedným z kľúčových miest, ktoré má vzťah k humanistickému odkazu Ľudovíta Štúra. Sprievodnými podujatiami slávnosti odhalenia pamätníka bolo otvorenie filatelistickej výstavy s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky Ľudovít Štúr prichádza v miestnom matičnom dome. Výstavu a jej otvorenie vo svojich priestoroch najprv sľúbila, ale krátko pred jej otvorením, žiaľ, odmietla miestna základná škola, čím znemožnila žiakom slovenskej národnosti, ktorých je na škole až 65 %, priblížiť ojedinelé výtvarné dielo a výnimočnú udalosť s možnosťou pečiatkovať pečiatkou so štúrovskou bustou. Pečiatka bola prístupná verejnosti iba týždeň, potom sa natrvalo archivuje.

V Štúrove je viacero pamätníkov osadených zástupcami maďarskej menšiny, pritom ani proti jednému z nich Slováci neprotestovali, hoci ide aj o tzv. sikulské stĺpy, ktoré Slováci chápu ako značkovanie si „svojho“ územia maďarskými iredentistami, teda územia, ktoré už raz bolo vojensky a politicky dočasne odcudzené počas horthyovsko-nyilašiovskej fašistickej okupácie v druhej svetovej vojne. Toto tragické a pre slovenský národ diskriminujúce obdobie pripomína aj pamätná doska Jánošovi Esterházimu, priateľovi a spolupracovníkovi nacistického pohlavára Konráda Henleina. Pretože obaja menovaní sa nachádzajú na oficiálnych zoznamoch vojnových zločincov, za čo bol Esterzházi aj právoplatne odsúdený, považujeme ich pamätníky za pohŕdanie miliónmi obetí vojny, ktorú aj oni svojím konaním zapríčinili.

organizačný výbor a výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove

X