OSLAVA MDŽ v Bánove s Maticou slovenskou a klubom Marína

thumbnail

Bánov, 8. 3. 2017

Byť matkou je veľkým šťastím, ktoré nemá každá žena. Žije však veľa žien, ktoré dokážu obetovať celý svoj život v prospech iných ľudí aj na úkor vlastných snov o materstve. Možno sa viacerým zdá, že MDŽ je sviatkom zbytočným, veď máme oslavu Dňa matiek, ale skúste nájsť aspoň jeden deň v roku, kedy máme možnosť poďakovať žene za jej oddanú, nenahraditeľnú prácu akou je napríklad výskum, alebo dobrovoľná rehoľa či veda? Práve s týmito myšlienkami sa otvárala oslava MDŽ v Bánove.
Tunajšie matičiarky a okresné členky klubu Marína po privítaní poslankyne NR SR Evky Smolíkovej a Libušku Klučkovú z výboru Matice slovenskej Martin odovzdali divákom kyticu uvitú z detského programu. Najskôr divákov pobavili najmenší dychovkári Bánova, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu v Šuranoch. Predstavili sa svojimi prvými skladbičkami a svoje vystúpenie ukončili ľudovou piesňou „Čie sú to kone“. Hoci dychovka Rosička hrá iba pol roka, dokázala, že bude nádejným pokračovateľom bánovských dychoviek Kesanka a Bánovčanka. Po búrlivom potlesku vystriedali Rosičku deti z folkloristi súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pod vedením Evy Oravcovej potešili svojou spontánnosťou, hravosťou či suverenitou a získali si tým obdiv u každého diváka. Deti vo veku od 3 rokov zvládli tanec a spev spojený s prekáračkami a svojou radosťou obdarovali všetkých v hľadisku aj na javisku. Slávnosť vyvrcholila koncertom dychovej kapely Kesanka. V tomto roku oslavuje 25. výročie svojho vzniku a svojim vystúpením ukončila oslavy MDŽ. V piesni "Mamky, slovenské mamičky" vyzvali všetkých divákov, aby nezabúdali na dary našich predkov, aby učili i zachovali slovenskú ľudskosť, šikovnosť a tvorivosť zachytenú aj v textoch ľudových piesní.
O kráse našich tradícií, folklóru, hudbe a piesni prehovorila aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková. Ukončila oslavy MDŽ úprimným poďakovaním účinkujúcim a vyslovila želanie, aby naša krajina prekvitala talentovanými deťmi, schopnými tvoriť a rozvíjať svoje schopnosti zdedené po našich pradedoch. Vyzvala rodičov, aby nezabúdali na slovenské tradície a odovzdávali svojim potomkom len to najlepšie zo seba, zo svojej rodiny.
Záver patril neutíchajúcemu potlesku divákov, ktorí obdivovali spoločné finále všetkých detí s poslankyňou Smolíkovou. Byť s ňou na jednom javisku nie je každodennou udalosťou. Pre účinkujúcich to bol zážitok, ale i pocta. Možno z týchto detí, šíriacich slovenské umenie časom vyrastú ďalší "bojovníci" v najvyšších kruhoch za náš región.

MKS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia