Oslavy 200. výročia narodenia J. M. Hurbana v Prešove

thumbnail

Prešov, 22. 6. 2017

Krásne a horúce štvrtkové popoludnie patrilo v Prešove nášmu ľudovému dedičstvu – spevu i tancu. Pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho slovenského národovca Jozefa Miloslava Hurbana a pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov Miestny odbor MS v Prešove a Dom MS v Prešove v spolupráci s mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu v Prešove a Rusínskou obrodou na Slovensku organizovalo tradičné podujatie Folklór Prešov 2017, ktoré sa konalo dňa 22.6.2017 na Hlavnej ulici v Prešove.. Nieslo sa v duchu nielen nádherného ľudového spevu, ale tiež tanca i ľudového rozprávania. Pozvanie prijali umelci z Prešova i jeho okolia. Svojím spevom a tancom nás prišli potešiť  „domáce“ súbory i skupiny, ale mali sme aj nové folklórne súbory a skupiny, ktoré dostali príležitosť prezentovať kultúru nášho regiónu. V úvode podujatia zaznela naša materinská reč prostredníctvom prednesu predsedníčky DV MS a MO MS Ličartovce Márie Murdzíkovej, ktorá nám predniesla báseň od G. Zvonického – Litánie. Podujatie otvoril svojím príhovorom čestný predseda Krajskej rady PSK v Prešove a predseda MO MS v Prešove PhDr. Ladislav Matisko, ktorý prítomných privítal i potešil milým slovom i o našom národovcovi J. M. Hurbanovi, ktorého narodenie si tento rok Matica slovenská pripomína. Celým podujatím prítomných sprevádzala svojím pohotovým a milým slovom moderátorka programu Bc. Stanka Lackaňová. Krásne a horúce štvrtkové popoludnie patrilo v Prešove nášmu ľudovému dedičstvu – spevu i tancu. Pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho slovenského národovca Jozefa Miloslava Hurbana a pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov Miestny odbor MS v Prešove a Dom MS v Prešove v spolupráci s mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu v Prešove a Rusínskou obrodou na Slovensku organizovalo tradičné podujatie Folklór Prešov 2017, ktoré sa konalo dňa 22.6.2017 na Hlavnej ulici v Prešove.. Nieslo sa v duchu nielen nádherného ľudového spevu, ale tiež tanca i ľudového rozprávania. Pozvanie prijali umelci z Prešova i jeho okolia. Svojím spevom a tancom nás prišli potešiť  „domáce“ súbory i skupiny, ale mali sme aj nové folklórne súbory a skupiny, ktoré dostali príležitosť prezentovať kultúru nášho regiónu. V úvode podujatia zaznela naša materinská reč prostredníctvom prednesu predsedníčky DV MS a MO MS Ličartovce Márie Murdzíkovej, ktorá nám predniesla báseň od G. Zvonického – Litánie. Podujatie otvoril svojím príhovorom čestný predseda Krajskej rady PSK v Prešove a predseda MO MS v Prešove PhDr. Ladislav Matisko, ktorý prítomných privítal i potešil milým slovom i o našom národovcovi J. M. Hurbanovi, ktorého narodenie si tento rok Matica slovenská pripomína. Celým podujatím prítomných sprevádzala svojím pohotovým a milým slovom moderátorka programu Bc. Stanka Lackaňová. Krásnym tancom nás potešili mnohé súbory, ako sú FS Bajerovčan, FS Šebeš, ĽH Samorost, FS Záborský, ale i spevácke skupiny príjemných dôchodcov, ako je FS Radosť, FS Javorina i Prešovskí heligonkári. Divákov potešil svojim slovom i spevom obľúbený ľudový zabávač Ján Očkovič. So sólovým spevom vystúpili aj reprezentanti rusínskych piesní D. Novotná a Mgr. M. Mochnáč. Čerešničkou programu bol nepochybne náš najznámejší folklórny súbor Šarišan z Prešova, ktorý celý program úžasne zakončil a potešil divákov svojím tancom, ale aj krásnym spevom.  Podujatie sa nieslo príjemnou atmosférou nášho tradičného ľudového pokladu, akým náš šarišský folklór rozhodne je.  Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Autor: Mgr. Sláva Jurková
Foto: Milan Grejták

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia