Oslavy 74. výročia SNP v Lučenci


//Oslavy 74. výročia SNP v Lučenci

Posledný augustový týždeň si každoročne naša verejnosť pripomína výročie SNP, ktoré bolo ozbrojeným vystúpením protifašistického odboja na Slovensku na konci 2. svetovej vojny a malo zásadný význam pri obnove Československa.
ňa 28.8.2018 sa poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci Miroslava Podhorová, spolu so zástupcami MO MS v Lučenci a Spolku M.R. Štefánika v Lučenci,  ako aj zástupcami Mesta Lučenec, OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lučenci, občanov mesta, atď. zúčastnila spomienkových osláv 74. výročia SNP pri Pamätníku padlých na ul. J. Kármána v Lučenci. Ako prvá mala príhovor pani primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková, potom predseda OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lučenci RSDr. Jozef  Cerovský, prednosta mesta Lučenec Ing. Branislav Hámorník  a na záver sa prihovoril  atašé Ruskej federácie  Nikita Griščenko. Po slávnostnom príhovore vystúpil aj seniorský spevokol REZEDA.
Oslavy ďalej pokračovali odhalením pamätnej tabule obetiam 2. svetovej vojny v priestoroch Železničnej stanice Lučenec. Odtiaľ sa celé zhromaždenie sa presunulo do obce Budiná, kde sa položili pietne vence k pamätníku  popravených partizánov a obyvateľov obce.
Túto významnú historickú udalosť si musíme dennodenne pripomínať, najmä medzi mládežou.

Miroslava Podhorová

2018-08-31T14:04:46+00:0031 augusta 2018 |Banskobystrický kraj|
X