Oslavy Matice a štátnosti v Malom Šariši


//Oslavy Matice a štátnosti v Malom Šariši

Malý Šariš, 29. 7. 2018

V krásnu slnečnú nedeľu ožila obec Malý Šariš oslavami v duchu významných výročí a tradícií v podaní šarišského folklóru.
Dňa 29. júla Miestny odbor MS v Malom Šariši v spolupráci s Dom MS v Prešove a Obecným úradom v Malom Šariši usporiadali podujatie, ktoré bolo venované 155. výročiu založenia Matice slovenskej a 25. výročiu vzniku našej Slovenskej republiky. V úvode podujatia zaznela báseň v podaní Márie Murdzikovej členky DV MS, novozvolenej predsedníčky OBR MS v Prešove i predsedníčky MO MS v Ličartovciach, ktorá privítala hostí aj prítomných krátkym prierezom o vzniku Matice slovenskej i aktuálnych problémov našej spoločnosti. Vystúpil aj starosta obce Malý Šariš so svojim príhovorom a vzápätí sa dostal k slovu aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý vo svojom prejave vniesol prítomných do počiatkov vzniku Matice slovenskej i ďalších dôležitých míľnikov našej histórie, ale súčasne upozornil na závažné problémy našej slovenskej spoločnosti na poli duchovnej, národnej kultúry, ale aj nevyhnutnosti udržania i rozvíjania našej slovenskej štátnosti.
Oslavovalo sa tradične šarišským folklórom v podaní speváckych skupín z okresu Prešov. Predsedníčka Miestneho odboru MS v Prešove p. Mgr. Anna Janigová pozvala na tieto oslavy aj mladých heligonkárov z Oravy, ktorí podujatie bohato vyplnili nielen hrou na malej heligónke, ale aj krásnym spevom z tohto regiónu. Oslavy v Malom Šariši tradične otvorila folklórna skupina Javorina, ktorá pôsobí pri MO MS Malý Šariš a jej vedúcou je p. A. Janigová. Vystúpili aj ĽH Bratríkovci z Chmeľovca, FS Jožka Príhodu z Petrovian, sólový spevák Samko Adam z Miklušoviec, ktorý sa zúčastnil aj v súťaži Zem spieva, ďalej vystúpili FS Rozmarín z Ličartoviec, FS Malošarišanka z Malého Šariša. Vystúpenia všetkých speváckych skupín boli dôkazom toho, že tradície a folklór je v regióne Šariša naozaj rozšírený a obľúbený a aj vďaka týmto pokračovateľom našich tradícií sa nemusíme báť, že folklór, tradície a zvyky tu nebudú aj pre ďalšie generácie.
V závere podujatia riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, predsedníčka OBR MS v Prešove Mária Murdziková a organizátorka podujatia a predsedníčka MO MS v Malom Šariši odovzdali folklórnym skupinám Ďakovné listy a drobné pozornosti za ich krásne vystúpenie.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

2018-08-08T10:48:53+00:008 augusta 2018 |Prešovský kraj|
X