Oslavy v Malom Šariši

thumbnail

V krásne júlové popoludnie usporiadal Miestny odbor MS v Malom Šariši za podpory Matice slovenskej i Obecného úradu v Malom Šariši slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana i pri príležitosti 25. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto krásne podujatie sa koná už tradične každý rok a pravidelne sa na ňom prezentujú folklórne i spevácke skupiny z regiónu Šariša.
Veršami krásnej básne nás v úvode potešila Mária Murdzíková, členka Dozorného výboru MS, podpredsedníčka Krajskej rady MS v Prešove i predsedníčka MO MS v Ličartovciach. Privítania hostí sa potom ujal starosta obce Malý Šariš Miroslav Plančár, ktorý privítal aj predsedu ObR MS v Prešove PhDr. Ladislava Matiska, riaditeľku Domu MS v Prešove Mgr. Slávu Jurkovú a  vyslovil potešenie a poďakovanie, že pani Mgr. Anna Janigová má toľko energie a sily na organizovanie takéhoto úspešného podujatia. Pani A. Janigová je dlhoročnou aktívnou matičiarkou a predsedníčkou MO MS v Malom Šariši, ktorá je dušou celého podujatia. Prítomným sa prihovorila i členka DV MS Mária Murdzíková, ktorá prítomným priblížila tohtoročnú dvojstoročnicu narodenia významnej osobnosti našich národných dejín – Jozefa Miloslava Hurbana.
V kultúrnom programe vystúpili FS Rozmarín z Ličartoviec, FS Javorina a Malošarišanka z Malého Šariša, HS Bratrikovci z Chmeľovca, FS Šebeš – Lešnikovo dzifčata, FS Jožka Príhodu z Petrovian, FS Záborský zo Župčian a čerešničkou bol nepochybne celoslovenský slávik Samuel Adam z Mikušoviec, ktorého vystúpenie bolo krásnym a dôstojným vyvrcholením celého podujatia.  Po kultúrnom programe hostia zotrvali v priateľskom rozhovore do popoludňajších hodín a vyslovili potešenie, že mohli byť účastní takého vydareného podujatia. Poďakovanie teda patrí najmä p. Anne Janigovej, ktorá sa už teší na prípravy osláv i v budúcom roku.

 Mgr. Sláva Jurková

článok neprešiel jazykovou úpravou