Oslobodenie mesta Giraltovce


//Oslobodenie mesta Giraltovce

Giraltovce, 18. 1. 2019

Dňa 18. 1. 2019 mesto Giraltovce v spolupráci so SZPB a OP MS Vranov nad Topľou zorganizovalo v Giraltovciach spomienkovú slávnosť pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta spod fašistickej tyranie. Na úvod zaznela hymna SR a Ruskej federácie, sprevádzaná čestnou salvou. Po úvodnej básni nasledovali príhovory primátora mesta Mgr. Jána Rubisa a podpredsedu Obl. výboru SZPB vo Svidníku Ing. Jána Uhríka. Nasledoval pietny akt kladenia vencov k pamätníku matky s dieťaťom, ktorý už tradične zabezpečovali členovia MO MS Hencovce, súčasne členovia ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 pod vedením predsedníčky MO MS Mgr. Jany Gešperovej. Na uctení pamiatky a kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia mesta, za SZPB položil veniec člen Ústrednej revíznej komisie SZPB Mgr. Peter Kasarda, predseda ZO SZPB Giraltovce Mgr. Vladimír Osif, zástupcovia ZŠ a SŠ a široká verejnosť. Pán Ing. Ján Uhrík, člen Ústrednej rady SZPB, spolu s primátorom mesta Giraltovce, odovzdali ocenenia významným osobnostiam, okrem iného aj priamemu účastníkovi pánovi Pavlovi Štefánikovi. Po ukončení slávnostnej časti podujatia sa prítomní presunuli k mestskému pódiu, kde mali možnosť pozrieť a vypočuť si tri divadelné scénky z obdobia SNP až po oslobodenie nášho regiónu, pripravené matičiarmi a členmi SZPB Vranov nad Topľou 1. Poďakovanie patrí predovšetkým mestu Giraltovce, ale aj širokej verejnosti, ktorí si prišli uctiť pamiatku a zúčastnili sa na spomienkovej slávnosti oslobodenia. Oceniť treba aj ich spoluprácu so SZPB, Maticou slovenskou, základnými a strednými školami.

Mgr. Miroslav Gešper,
vedúci OP MS Vranov nad Topľou

2019-02-04T15:38:49+00:004 februára 2019 |Prešovský kraj|
X