Otváranie studničiek

thumbnail

Polichno,  1. 5.  2017

Na 1. mája sa Polichno v duchu vrátilo do minulosti a pripomenulo si tradície časov minulých a pripomenulo si tradície svojich predkov i slávnych rodákov.Polichno. 1. mája 2017 sa Polichno v duchu vrátilo do minulosti a pripomenulo si tradície časov minulých a pripomenulo si tradície svojich predkov i slávnych rodákov.V tento sviatočný deň bolo v malej novohradskej obci Polichno od rána až do večera naozaj veselo. Prišli mladí i tí skôr narodení, nie len z obce, ale aj z blízkeho či ďalekého okolia, aby si spoločne pospomínali na život svojich predkov, resp. tí skôr narodení i na svoju mladosť. V toto príjemné slávnostné ráno sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej presunuli pod Timravský vrch k studničke Timrava, ktorá leží v chotári obce, len pár stoviek metrov od obydlí a podľa ktorej si svoje umelecké meno vybrala rodáčka z Políchna, spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Pri studničke, na ktorej je osadený nový zrub a pri ktorej je osadený i prístrešok strávili príjemné chvíle pri ohnisku, na ktorom si opiekli rôzne, najmä však mäsové špeciality, ktoré veru všetkým padli vhod. Postupne sa ku nim pridali i ich kamaráti, známi, rodáci i cyklisti zo širokého okolia a nechýbali samozrejme ani ich priatelia - turisti, ktorí absolvovali prvomájový turistický pochod Tuhár – Polichno, ktorý už tradične organizuje KST Bralo Tuhár. Zábava pri studničke bola v plnom prúde, prebiehali družné rozhovory, nadväzovali sa nové priateľstvá a do okolitých lesov a lúk sa rozliehal spev ľudových piesní. V tento deň si takýmto spôsobom pripomenuli tradíciu našich predkov, ktorou bolo „otváranie“ studničiek. Naši predkovia verili, že ak vyčistia studničky vo svojom chotári, tak budú mať dostatok vody počas celého roka. Toto robili v období medzi Veľkou nocou a Turícami. V Polichne si už tradične počas „Otvárania studničky“ pripomínajú významné osobnosti pochádzajúce z obce Polichno. Tento rok to bola B. S. Timrava, o ktorej sa prítomní dozvedeli mnoho zaujímavostí z pútavého rozprávania účastníkov projektu „Diškurujme o Timrave“, ktorého hlavnými organizátormi bolo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – p. Ábelovský a obec Polichno – p. Kyseľ. O Timrave diškurovali Hana Košková – spisovateľka, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – jazykovedec a spisovateľ, Mária Ambrušová – riaditeľka NOS Lučenec, Pavel Kyseľ – starosta obce Polichno, Mgr. Arpád Szabó – režisér a herec Divadelného súboru Timrava, Pavol Jaroslav Králik – herec a režisér DS Timrava, Dušan Kubinec – oddaný matičiar a národovec z Utekáča, bývali riaditeľ DMS v Lučenci. Túto časť dnešného programu moderovala Mgr. Ľubomíra Karmanová – šéfredaktorka Novohradských novín a hudobné vstupy si pripravil FDS Dubkáčik z Buzitky.Keďže na tento deň pripadol i medzinárodný Sviatok práce, tak tesne po poludní, po „otvorení studničky“ a ukončení diškury o Timrave sa prítomní „posunuli v čase“ a so značným kusom recesie si pripomenuli i časy nie tak dávno minulé, keď sa oslavoval Sviatok práce prvomájovými sprievodmi. Vytiahli preto mávatká, vlajky a odetí v ľudovom kroji, historických vojenských, policajných či hasičských rovnošatách, v oblečení rôznych profesií, resp. ozdobení s pionierskymi šatkami a či zväzáckymi kravatami si zaspomínali na oslavy Sviatku práce spred roku 1989. Zoskupení v prvomájovom sprievode a za spevu sa presunuli od studničky Timrava do centra obce, kde si vychutnávali nie len guláš, kofolu, pivko, ktoré pre účastníkov pripravili v krčme s príznačným názvom „U Ťapákov 1914“, ale aj príjemnú atmosféru tohto dňa. No a keďže 23. apríla uplynulo 110 rokov od narodenia rodáka z Polichna, zakladateľa slovenskej pedagogiky, autora prvej slovenskej učebnice pedagogiky a množstva rôznych kníh, učebníc a štúdií, univerzitného profesora PhDr. Juraja Čečetku, tak si ho pripomenuli príhovorom predsedníčky MO MS v Polichne a ku jeho pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza na budove jeho rodného domu, budove bývalej školy v Polichne matičiari položili veniec. Za organizáciu tohto pekného podujatia patrí poďakovanie KST Bralo Tuhár, MO MS v Polichne, obci Polichno a NOS v Lučenci.

Miroslava Babicová,
predseda MO MS Políchno

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia